Bestuursakkoord Borgerhout: iedere schepen krijgt wijk toegewezen en meer parkeerplaats voor fietsers

Het districtsbestuur van Borgerhout. V.l.n.r.: Luc Moerkerke (Groen): sport, middenstand (t.e.m. 2021), Ben Van Duppen (PVDA): senioren, armoedebestrijding, Stephanie Van Houtven (sp.a): cultuur, mobiliteit, Mariam El Osri (Groen): sport, middenstand (vanaf 2021), Marij Preneel (Groen): districtsburgemeester, openbaar domein, wijkoverleg, Omar Al Jattari (Groen): jeugd. Foto: Frederik Beyens

Bestuursakkoord Borgerhout: iedere schepen krijgt wijk toegewezen en meer parkeerplaats voor fietsers

Borgerhout -

In Borgerhout gaan Groen, sp.a en PVDA opnieuw zes jaar samen in zee. De drie partijen schreven de afgelopen weken aan een voorlopig bestuursakkoord. “Begin 2019 zullen we hiermee naar de Borgerhoutenaren trekken. Hun inbreng wordt dan verwerkt om in mei het definitieve bestuursakkoord te presenteren.”

De nieuwe bestuursploeg van Borgerhout bestaat uit een mix van oude bekenden en nieuwe gezichten. Zoals verwacht wordt huidig districtsschepen Marij Preneel (Groen) districtsburgemeester. Ook Omar Al ...

.

Meest gelezen GVA+

Sport

DOEN!