Verkiezingen 2018 - Merksem

Nieuwe Merksemse coalitie maakt van verkeersveiligheid een speerpunt

Gilbert Verstraelen, Wendy Simons, Luc Bungeneers, Sonja De Meyer en Patrick Van den Bempt Foto: rr

Nieuwe Merksemse coalitie maakt van verkeersveiligheid een speerpunt

Print
Merksem -

In Merksem heeft de nieuwe coalitie een bestuursakkoord gesmeed. De coalitie zal bestaan uit N-VA, sp.a en CD&V. De drie partijen zijn goed voor 16 van de 25 zetels in de districtsraad.

Een belangrijk thema in het bestuursakkoord is de leefkwaliteit van de Merksemnaar. Zo wil het bestuur de verkeersveiligheid van de Merksemnaar verbeteren via ingrepen in het openbaar domein, zoals conflictvrije kruispunten, de verbinding van groene zones voor vlot wandel- en fietsverkeer en de heraanleg van een aantal straten, waaronder de Catershoflaan, Trammezandlei, Doelhofstraat en de Akkerbouwstraat. Voor Merksem Dok zal een Masterplan opgemaakt worden, waarin ook aandacht zal zijn voor het vermijden van zwaar verkeer en sluipverkeer uit woonstraten. Om Merksem maximaal bereikbaar te maken met het openbaar vervoer, wil het bestuur een structureel overleg met De Lijn en de stad, en steunt het de opstart van een Antwerps vervoersbedrijf.

Overkapping

Het nieuwe bestuur wil ook inspelen op de plannen rond de overkapping van de Ring. De coalitie zal bij de bevoegde overheden pleiten om bijzondere aandacht te schenken aan het verminderen van de geluidsoverlast en luchtvervuiling in het district. Zo ziet het toekomstige bestuur de Ring graag verbreed weg van de Merksemse woonwijken, wil het een natuurlijke landschapsbuffer voor de wijken in de directe omgeving van de Ring en is het voorstander van een getunnelde, ondergrondse aanleg van de A102 en de tweede spoorwegontsluiting, zodat bovengronds ruimte ontstaat voor groen en zachte recreatiedoeleinden. Tal van initiatieven zullen genomen worden om Merksem verder te vergroenen.

Andere aandachtspunten waar het bestuur de komende zes jaar aan wil werken zijn de strijd tegen sluikstort, verdere investeringen in sportinfrastructuur, van wielerwedstrijd Schaal Sels weer een lokaal Merksems evenement maken, het betrekken van lokale organisaties en het verenigingsleven bij het cultureel aanbod en het opnieuw aantrekkelijk maken van de Bredabaan als winkelstraat.

• De coalitiepartijen kwamen tot een akkoord over de verdeling van de bevoegdheden.

- Luc Bungeneers (N-VA) blijft aan als districtsburgemeester en neemt de begroting, burgerlijke stand, communicatie, veiligheid en dierenwelzijn voor zijn rekening. Hij wordt in het districtscollege bijgestaan door:

- Gilbert Verstraelen (sp.a): eerste districtsschepen / bevoegdheden: cultuur, feestelijkheden, protocol, groen, milieu en buurtinitiatieven

- Wendy Simons (N-VA): tweede districtsschepen / bevoegdheden: mobiliteit, publiek domein en ruimtelijke ordening

- Sonja De Meyer (CD&V): derde districtsschepen / bevoegdheden: jeugd, middenstand, markten en foren, lokale economie en sociale zaken

- Patrick Van den Bempt (N-VA): vierde districtsschepen / bevoegdheden: sport, senioren en wijkoverleg

Verkiezingsnieuws