Verkiezingen 2018 - Antwerpen

Scepsis groeit bij Antwerpse sp.a: “Is dit nog de Bart De Wever van de verzoening, of is hij in campagnemodus?”

Scepsis groeit bij Antwerpse sp.a: “Is dit nog de Bart De Wever van de verzoening, of is hij in campagnemodus?”

Print
Antwerpen -

Is het hommeles binnen de Antwerpse sp.a? Een aantal verkozen gemeenteraadsleden zou er mee dreigen om als onafhankelijke te gaan zetelen als de partij in een coalitie stapt met de N-VA van Bart De Wever. Verkozene Hicham El Mzairh ontkent in een radio-interview dat hij aan muiterij wil doen, maar volgens hem is de situatie wel grondig veranderd sinds de nationale discussie over het VN-migratiepact en het verdwijnen van de N-VA uit de federale regering. “De N-VA waar we mee begonnen te onderhandelen is diegene die de verzoening predikte, de N-VA nu is volop in campagnemodus.”

Er lekt weinig naar buiten van de onderhandelingstafel in het kantoor van Bart De Wever, waar N-VA, Open Vld en sp.a tot een bestuursakkoord proberen te komen. Dat het niet van een leien dakje verloopt kunnen we wel concluderen. Yasmine Kherbache, die mee namens sp.a onderhandelt, zei maandag nog in De Afspraak dat een akkoord voor Kerstmis haar vrij optimistisch lijkt.

LEES OOK. (+) Verzet tegen coalitie met N-VA groeit bij Antwerpse sp.a: verkozenen dreigen als onafhankelijken te zetelen

Twee petjes

Scepsis groeit bij Antwerpse sp.a: “Is dit nog de Bart De Wever van de verzoening, of is hij in campagnemodus?”
Hicham El Mzairh Foto: Victoriano Moreno

Als het al tot een akkoord komt, loopt sp.a het risico één of meerdere van zijn zes verkozenen kwijt te spelen. Drie verkozenen met een migratieachtergrond, Hicham El Mzairh, Güler Turan en Karim Bachar, zouden allerminst opgetogen zijn met uitspraken van Bart De Wever over het migratiepact en de houding van zijn partij in dat dossier. “Ik heb aan mijn partij een mandaat gegeven om te onderhandelen met de N-VA van Bart De Wever die na de verkiezingen een duidelijke oproep deed tot verzoening”, aldus El Mzairh in een interview dinsdag op Radio 1. “Maar partijvoorzitter Bart De Wever zit nu in campagnemodus en doet uitspraken over migranten waar ik totaal niet mee akkoord kan gaan. Het moet duidelijk zijn in welke naam hij spreekt. In die van voorzitter van een partij die federaal in de oppositie zit, of namens de burgervader van een stad met 179 nationaliteiten?”

El Mzairh verwacht echter weinig goeds na de gebeurtenissen van de laatste dagen. “Het VN-migratiepact geeft bepaalde rechten aan mensen die er voor gekozen hebben om in Antwerpen te verblijven als vluchteling. Als de burgemeester zich daar niet mee akkoord verklaart en er nog altijd voor kiest om vluchtelingen uit te sluiten of bepaalde families te gaan opsluiten, dan kan ik mij daar niet mee akkoord verklaren. Als hij over dat thema zo’n houding aanneemt, verwacht ik ook weinig doorbraken op andere gebieden, zoals sociale zaken.”

STANDPUNT. (+) Houd het hoofd koel bij de coalitievorming in Antwerpen

Onbestuurbaar

El Mzairh wil echter niet zover gaan om te zeggen dat hij per definitie als onafhankelijke gaat zetelen. “Ik geloof in partijdemocratie en wacht op een beslissing van het partijbestuur en het ledencongres. Wij geven alle kansen aan de onderhandelingen, want ik zou niet willen dat Antwerpen onbestuurbaar wordt. Ik ben van plan toegevingen te doen, maar dan moet de andere kant die ook doen.”

El Mzairh voelt zichzelf ook persoonlijk aangesproken. “Mijnheer De Wever moet beseffen dat hij in de gemeenteraad zit met mensen met een migratieachtergrond. Zelf ben ik een product van regularisatie. Ik verblijf nu 20 jaar in België, ik ben ook vakbondsman en arbeider en dat zijn zaken waar De Wever mee moet rekening houden als hij bepaalde uitspraken doet. Zijn communicatiestijl moet veranderen.”

Ledenvergadering

Vanavond komt het sp.a-partijbestuur samen. El Mzairh denkt niet dat dan beslist zal worden dat de onderhandelingen worden stopgezet, maar in een open brief vraagt ‘Wij zijn socialisten’, een beweging binnen sp.a, wel aan het partijbestuur dat er een aparte ledenvergadering komt waarin er duidelijkheid wordt verschaft over de onderhandelingen.

LEES OOK. “Wij zijn socialisten” eist ledenvergadering bij Antwerpse sp.a

Verkiezingsnieuws