België krijgt gelijk in rechtszaak: Europees Hof verklaart verbod op vergoedingen Arco-spaarders nietig

Foto: Belga

België krijgt gelijk in rechtszaak: Europees Hof verklaart verbod op vergoedingen Arco-spaarders nietig

Print

Het Gerecht van de Europese Unie heeft België gelijk gegeven in een tweede Europese rechtszaak over de waarborgregeling voor de Arco-coöperanten. Die regeling werd eind 2016 al definitief afgewezen door het Europees Hof van Justitie. Maar het Gerecht, dat bepaalde zaken in eerste aanleg behandelt, oordeelt nu dat de Europese Commissie destijds geen verbod kon opleggen tegen betalingen in het kader van die garantieregeling.

De Commissie oordeelde in 2014 dat de garantieregeling voor de gedupeerde Arco-coöperanten van de regering-Leterme tegenstrijdig is met de Europese staatssteunregels. Bijgevolg moet het voordeel dat Arco dankzij de regeling genoot, aan de staat terugbetaald worden. De regering ging tegen de beslissing in beroep bij het Gerecht van het EU-Hof. Maar in 2015 stelde het Gerecht de behandeling van de zaak uit, in afwachting van de uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Eind 2016 vonniste het Europees Hof van Justitie dat de depositogarantieregeling in strijd is met het Europees recht.

Die uitspraak is bindend, dus het Gerecht moest zich enkel nog uitspreken over andere aspecten van de beslissing van de Europese Commissie waartegen België beroep aangetekend had.

Het destijds opgelegde verbod voor betalingen op grond van de garantieregeling voor de Arco-coöperanten is nu nietig verklaard. “Dit verbod is geen passende maatregel om de door de toekenning van onrechtmatige staatssteun vervalste mededinging te herstellen.”

Nu in het nieuws