© Photo News

Migratiepact: N-VA “geschandaliseerd” door aanvallen coalitiepartners, ministerraad komt nu samen

Na het lange Kamerdebat gisteren over het VN-migratiepact, is het uitkijken naar de ministerraad en de aansluitende vergadering van het kernkabinet vandaag. Volgens de VRT zal het pact – waar N-VA zich tegen verzet – zeker op tafel worden gegooid door N-VA, zodat formeel kan worden vastgesteld dat er geen consensus bestaat tussen de regeringspartijen. De partij zou zich “geschandaliseerd” voelen door de aanvallen coalitiepartners CD&V en Open Vld. Mogelijk is dit het uur van de waarheid voor de regering.

De tegenstellingen binnen de meerderheid over het migratiepact werden gisteren nog eens benadrukt in het parlement. MR, Open Vld en CD&V willen dat de regering het pact goedkeurt, terwijl N-VA het naar de prullenmand wil verwijzen. Premier Charles Michel bevestigde gisteren dat hij naar Marrakesh zal gaan, maar voor de Vlaams-nationalisten kan hij daar niet het standpunt van de regering verkondigen.

“Coalitiepartners spelen met vuur”

N-VA haalt aan dat de goedkeuring van het pact nooit formeel is gepasseerd binnen de ministerraad, en dat de premier dus grondwettelijk niet in naam van de regering kan praten. Liberalen en christendemocraten betwisten dat.

Volgens de VRT hebben de N-VA-kopstukken de hele nacht crisisoverleg gehouden. Bij N-VA-bronnen zou te horen zijn dat ze “geschandaliseerd” zijn door de door de “gretigheid” en “agressie” in de aanvallen van coalitiepartners CD&V en Open Vld. “De coalitiepartners spelen met vuur”, klinkt het.

De ministerraad die om 10u geprogrammeerd staat, biedt de kans om het pact op de agenda te plaatsen. Donderdagavond was dat nog niet het geval, al kan een of andere partij beslissen dat het punt wel aan de orde moet zijn.

Als op die manier formeel wordt vastgesteld dat de regeringspartijen niet op dezelfde lijn zitten, is het mogelijk dat de regeringscrisis bij het uur van de waarheid komt, en dat de regering het niet meer overleeft.

De klip van New York

Indien N-VA de premier niet naar Marrakesh laat gaan, dan is er een groot politiek probleem, stelde CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten in De Ochtend op Radio 1. Indien de premier wel kan gaan naar de Marokkaanse stad, waar wellicht niet wordt gestemd, dan heeft de eerste minister tien dagen de tijd om een oplossing te vinden alvorens de goedkeuring van het pact in New York plaatsvindt, zei hij.

“De klip van New York moet ontmijnd worden en dan kan de regering doorgaan tot het einde van de legislatuur”, aldus Verherstraeten. Het spreekt volgens de fractieleider voor zich dat de premier daarvoor creativiteit aan de dag zal moeten leggen, maar ook dat het engagementen van N-VA zal vergen.

Premier Michel ontgoochelt álle partijen: hele dag theater, amper iets veranderd

© Belga

© Photo News

© Photo News

© Kristof Vadino

© Photo News

1/5

Een crisis live op tv, met gescheld, venijnige verwijten, drama en veel politiek theater. En op het eind van de dag bleef de regering-Michel gewoon zitten. De ploeg van Michel is klinisch dood, maar de premier wil koste wat het kost dat ze overeind blijft. Maar de premier kocht alleen wat tijd. Over twee weken volgt de vraag opnieuw of België in New York het VN-migratiepact nu moet goedkeuren of niet.

Zowel N-VA als Open Vld en CD&V duwden gisteren nog wat harder op het gaspedaal. Urenlang bestookten ze elkaar in het halfrond van de Kamer alsof hun leven ervan afhing. Urenlang was het N-VA-fractieleider Peter De Roover die als eenzame Vlaams-nationalistische strijder de salvo’s van de coalitiepartners moest zien te pareren. Voor het oog van de camera’s. En met als inzet de verdediging van of aanval op het migratiepact.

(Lees verder onder de video)

LEES OOK: Peter De Roover, de favoriete schietschijf van iedereen: “U vertelt elke dag iets anders, net als de weerman”

CD&V en Open Vld uit hun dak

Dat De Roover ’s ochtends de premier nog maar eens de les spelde en hem waarschuwde voor de gevolgen als hij het pact zou steunen, deed de liberalen en christendemocraten uit hun dak gaan. In de Kamer matrakkeerden Open Vld-fractieleider ­Patrick Dewael en CD&V-voorzitter ­Wouter Beke de N-VA’er. Volgens de twee heeft de regering het pact allang goedgekeurd en heeft N-VA zich nooit verzet.

“U heeft dertig bezwaren, maar ik heb die nooit gezien en gelezen”, fulmineerde CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten. ­

Patrick Dewael was nog harder. “Un ministre ferme sa gueulle ou démissionne”, zei hij met een verwijzing naar een citaat van gewezen Frans minister Jean-Piere Chevènement. Duidelijk was dat Open Vld en CD&V de N-VA uit de regering willen duwen, maar die blijft gewoon zitten.

(Lees verder onder de video)

LEES OOK. Ruime meerderheid in de Kamer vraagt regering VN-migratiepact goed te keuren, wat nu Michel en N-VA?

Met geen stokken

N-VA lijkt met geen stokken uit de regering te krijgen. En aangezien ook premier Michel zijn voortstrompelende ploeg op de been wil houden, wil hij Bart De Wever en co. ook niet te veel voor het hoofd stoten. Op de tribune van de Kamer weigerde Michel te zeggen dat hij in naam van de regering naar Marrakesh en New York gaat om het pact goed te keuren. Tot ontgoocheling van zijn andere coalitiepartners én de oppositie.

Die vond de tussenkomst van de premier zo vaag en voorzichtig dat de partijen niet veel zin meer hadden om een resolutie te stemmen waarin ze het pact steunen. De groene en rode oppositie trok meteen aan de alarmbel, de zitting werd geschorst.

Michel had die resolutie nodig om met steun van het parlement naar Marrakesh te kunnen trekken en kon dus geen kant meer op. Door iedereen tevreden te stellen en de kool en de geit te sparen, was uiteindelijk niemand nog tevreden.

LEES OOK. STANDPUNT. Dit is geen regering, maar ook geen premier

Aangescherpte resolutie

Michel kon niet anders dan toegeven aan de oppositie, die eiste dat de resolutie nog zou worden aangescherpt. “De regering móét het pact goedkeuren”, noteerden alle voorstanders van het migratiepact tijdens de schorsing van de Kamer handgeschreven op een velletje papier. De garantie kon nu zelfs ook de PS overtuigen om mee te stemmen. Niet alleen de socialisten, maar ook de groenen en het CDH keurden met een grote meerderheid de resolutie goed. Terwijl Michel eerst vooral de N-VA had gespaard, was de situatie ’s avonds weer in evenwicht.

Na een dag vol theater en urenlang geruzie is er politiek niets veranderd. De regering blijft zitten, maar de olifant in de kamer zit er ook nog altijd. Michel heeft alleen wat tijd gekocht. Op 19 december moet Michel het pact in New York goedkeuren of zich onthouden. De discussie erover zal ook de komende dagen en weken terugkomen.

Terwijl de meerderheidspartijen met getrokken messen tegenover elkaar staan, doet de eerste minister alsof de regering voort regeert. Gisterenavond stuurde hij de agenda van de ministerraad van vandaag door. Van het pact geen spoor op die agenda. Mocht Frank Deboosere een politiek verslaggever zijn, hij zou zeggen: “Morgen zijn we er weer met meer weer.”

Verwarring: wat had de premier nu eigenlijk gezegd?

Urenlang debatteerde de Kamer over het VN-migratiepact en welke positie premier Charles Michel (MR) daarbij moet aannemen. Met ongeduld wachtten de politici de woorden van de premier af. Wat zou de liberaal vertellen? Dat hij namens het parlement naar Marokko trekt, of namens de regering? Nadat de eerste minister het spreekgestoelte had verlaten, rees er plots verbazing én verwarring bij de Kamerleden. Wat had Michel nu eigenlijk verteld? Niemand wist het helemaal zeker.

(Lees verder onder de video)

Kristof Calvo: “U vroeg een mandaat aan dit parlement, maar bent daar niet mee aan de slag gegaan. Als de eerste minister na zo’n mandaat niet 100 procent duidelijk is, dan is het logisch dat dit parlement 150 procent duidelijk wordt. De vorige versie was een inspanningsverbintenis, dit wordt nu een resultaatsverbintenis.”

Servais Verherstraeten: Een beteuterde CD&V-fractieleider sprak de televisiecamera van Villa Politica toe. Verherstraeten was duidelijk niet opgezet met de woorden van Michel. “Hij had het snediger en beter kunnen verwoorden”, gaf hij toe. Nadien keurde hij wel de verstrengde resolutie mee goed.

Patrick Dewael: Na een hele dag de N-VA hard aangepakt te hebben, keken ook de liberalen uit naar een duidelijke repliek van de premier. Maar ook bij Open Vld-politici werd er druk naar elkaar gekeken over wat er nu eigenlijk gezegd was. Voorzitster Gwendolyn Rutten, nochtans geen Kamerlid, kwam na de toespraak mee de strategie bepalen in de coulissen. Ook Open Vld keurde de verstrengde resolutie goed.

Filip Dewinter: “Dit pact is het paard van Troje van het globalisme, de opengrenzenlobby, de multicultuur die onze eigenheid wil vernietigen.” Het boegbeeld van Vlaams Belang trok in zijn gekende stijl van leer tegen het pact én de resolutie. Dewinter speelde zo in op de volgens hem kwetsbare N-VA. Ook hij diende een amendement in op de resolutie, maar dat werd verworpen.

Nu in het nieuws