Wisselmeerderheid keurt resolutie rond VN-migratiepact goed in commissie, maar N-VA trekt stekker (nog) niet uit regering

Print

Patrick Dewael en Peter De Roover Foto: BELGA

De Kamercommissie Buitenlandse Zaken heeft woensdag met een alternatieve meerderheid een resolutie goedgekeurd die het VN-migratiepact steunt. Meerderheidspartij N-VA stemde zoals aangekondigd tegen. Donderdag stemt de volledige Kamer over de resolutie. Ook met de steun van een alternatieve meerderheid in de Kamer, blijft het de bevoegdheid van de regering om het migratiepact namens ons land al dan niet goed te keuren. Met N-VA in de regering zal dat niet gebeuren, herhaalde N-VA-fractieleider Peter De Roover woensdag. Voor N-VA kan ons land het pact op 19 december op de VN-vergadering in New York niet goedkeuren.

De tekst krijgt de steun van CD&V, Open Vld, MR, Ecolo-Groen, sp.a en cdH. De PS heeft zich onthouden. Vlaams Belang diende amendementen in om het pact niet te steunen, maar die haalden het niet. N-VA onthield zich bij de stemming van die Vlaams Belang-amendementen.

De resolutie steunt het VN-migratiepact. Daarnaast vraagt de tekst om overleg te steunen met de EU-lidstaten, die het het pact steunen, om te komen tot een ‘explanation of position’ die de steun aan het pact verduidelijkt.

De tekst benadrukt dat het migratiepact tot stand is gekomen na anderhalf jaar overleg tussen de 193 landen die in 2016 de ‘Verklaring voor vluchtelingen en migranten’ hebben ondertekend. België is “heel actief” betrokken geweest bij het onderhandelingsproces en de Belgische onderhandelaars waren het eens over de slottekst, luidt het nog.

Er wordt ook verwezen naar de uiteenzettingen van ambassadeur en speciale gezant voor Asiel en Migratie Jean-Luc Bodson en de zes experten dinsdag in de commissie.

HERBELEEF de bewogen dag rond het VN-migratiepact.

Rode lijn in New York

Wisselmeerderheid keurt resolutie rond VN-migratiepact goed in commissie, maar N-VA trekt stekker (nog) niet uit regering
Peter De Roover Foto: BART DEWAELE

Premier Charles Michel kan volgende week naar Marrakesh gaan, waar het pact wordt aangenomen, maar voor N-VA-fractieleider Peter De Roover zal hij daar duidelijk moeten maken dat de regering daarover verdeeld is. De formele goedkeuring van het pact gebeurt pas op 19 december in New York. Een regering met N-VA kan daar onmogelijk het pact goedkeuren, zegt de N-VA-fractieleider.

Kamerlid en grondwetspecialist Hendrik Vuye (Vuye & Wouters) zou het vreemd vinden dat de premier in Marrakesh namens het parlement zou spreken. “Als de premier naar Marrakesh gaat, spreekt hij niet namens het parlement. Als we de mening van het parlement willen overmaken, moeten we (Kamervoorzitter) Siegfried Bracke sturen.”

Parlement moet signaal geven

Wisselmeerderheid keurt resolutie rond VN-migratiepact goed in commissie, maar N-VA trekt stekker (nog) niet uit regering
Servais Verherstraeten Foto: BART DEWAELE

CD&V en Open Vld spreken niet tegen dat het de regering is die bevoegd is voor het buitenlands beleid, maar vinden dat het parlement een signaal moet geven. “Het parlement heeft het recht om zich hierover uit te spreken”, zei CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten.

Verherstraeten herhaalde zijn stelling dat de regering het pact in september al goedgekeurde, zoals moet blijken uit de verklaring van diplomaat Bodson dinsdag in de commissie. “Dat is ook waarom premier Michel op de tribune van de VN in New York is gaan verklaren dat ons land het pact zou ondertekenen.”

“Nooit fundamentele opmerkingen gemaakt”

Wisselmeerderheid keurt resolutie rond VN-migratiepact goed in commissie, maar N-VA trekt stekker (nog) niet uit regering
Patrick Dewael Foto: BELGA

Ook Open Vld-fractieleider Patrick Dewael zei dat alle regeringspartijen en ook de deelstaten, zoals Vlaanderen, bij de totstandkoming van het pact waren betrokken. “Er zijn nooit fundamentele opmerkingen gemaakt.”

N-VA is het daar niet mee eens. De beslissing om het pact goed te keuren komt aan de regering toe en is tot nu toe nooit op de agenda van de ministerraad geplaatst, zegt fractieleider De Roover. De resolutie die de plenaire Kamer donderdag wellicht aanneemt, vertolkt enkel de mening van zij die deze tekst goedkeuren, meent hij.

“Onomwonden” steun aan migratiepact

Wisselmeerderheid keurt resolutie rond VN-migratiepact goed in commissie, maar N-VA trekt stekker (nog) niet uit regering
Kristof Calvo Foto: ISOPIX

Bij de oppositie steunen de groenen de resolutie. Kristof Calvo sprak van “onomwonden” steun aan het migratiepact. “Als wij dit stemmen, heeft de regering een groot mandaat om te doen wat zijn regering eigenlijk al heeft beslist”, zei Calvo. “Met een verwijzing in de resolutie naar de leerrijke sessie met experten, zetten we de puntjes op de ‘i’, tegen de slogans en onwaarheden van de N-VA-campagne in”.

Ook sp.a en cdH steunen de tekst. De PS wil onvoorwaardelijke steun voor het pact en heeft een eigen amendement.

Vlaams Belang is tegen het migratiepact en dus ook tegen de resolutie. Filip Dewinter noemde die resolutie “politiek interessant, maar juridisch irrelevant”. Enkel de regering kan het pact goedkeuren, met de steun van alle regeringspartijen, aldus Vlaams Belang. Dewinter zei te hopen dat N-VA het been stijf houdt en hekelde de laattijdige reactie van N-VA.

Nu in het nieuws