Kempense gezinnen bouwen huizen op resten van paalwoningen … uit IJzertijd

“Wat we hier in Retie gevonden hebben, is zeer waardevol voor de kennis van onze eigen geschiedenis”, zeggen de archeologen. Foto: EMA

Kempense gezinnen bouwen huizen op resten van paalwoningen … uit IJzertijd

Retie -

Op een braakliggend terrein in het Meierend in Retie rijst binnenkort een nieuwe woonwijk uit de grond. Zestien gezinnen kunnen er een huis bouwen. Toch zullen zij niet de eerste bewoners op die plek in Retie zijn, want archeologen ontdekten dat de gronden al bewoond waren in de IJzertijd, rond 700 vóór Christus.

Een privéverkavelaar wil in het Meierend in Retie zestien nieuwe kavels realiseren op een terrein dat bijna drieduizend jaar geleden al dienst deed als bouwgrond. Archeologen hebben er sporen ...

Meest gelezen GVA+

Sport

DOEN!