Zelfstandige haalt geluk uit werk, ambtenaar uit privéleven

Print

De job bepaalt bij zelfstandigen een derde van het geluk, terwijl dat voor ambtenaren slechts 9% is. Tot die opmerkelijk conclusie komt ‘geluksprofessor’ Lieven Annemans (UGent). Al “betekent dat niet dat ambtenaren hun werk minder graag doen”, zegt hij.

Gemiddeld bepaalt onze job één vijfde van ons geluk, maar er bestaan grote verschillen tussen beroepsgroepen. Bij zelf­stan­di­gen hangt 32% van het geluk af van de tevredenheid op het werk, terwijl dat bij ambtenaren een schamele 9% is. Bedienden en arbeiders zweven daartussen. De cijfers komen uit het Nationaal Geluksonderzoek van UGent en levensverzekeraar NN. Gezond­heids­econoom Lieven Annemans peilde naar de algemene tevredenheid bij 3.770 Belgen en bracht die in relatie met de tevredenheid op het werk.

“Een ondernemer die een eigen zaak sticht, legt daar zijn passie in. Het is ook zijn of haar vrijheid, want een zelfstandige neemt de beslissingen zelf”, zegt Danny Van Assche van Unizo.

Volgens het onderzoek ligt die autonomie dubbel zo hoog ligt als bij werknemers of ambtenaren.

De klap bij zelfstandigen is echter des te groter als het tegenzit. “Een werknemer die zijn werkgever ziet failliet gaan, is alleen zijn werk kwijt”, zegt Van Assche. “Bij zelfstandigen komt er een gevoel van persoonlijk falen bij, omdat ze er zo veel geld, moeite en van zichzelf hebben ingestopt.”

Bij ambtenaren speelt het privéleven een veel grotere rol in het vinden van geluk. “Zoals de hobby’s en relaties die ze hebben”, aldus Annemans. “Dat wil niet zeggen dat ze minder betrokken zijn op het werk of dat minder graag doen. Uit het onderzoek blijkt dat hun werktevredenheid even hoog ligt als bij zelfstandigen. Wel betekent het dat ze er meer in slagen om afstand te nemen van hun werk en een betere balans vinden tussen werk en privé.”

Nu in het nieuws