© rr

Met aanhouding scheidsrechter Bart Vertenten was niks mis

Het Hof van Cassatie ziet geen argumenten om de aanhouding van Bart Vertenten in “operatie-Propere Handen” begin oktober nietig te verklaren. Dat bevestigt advocaat-generaal Henri Vanderlinden aan onze redactie. Het cassatieberoep dat Hans Rieder, de advocaat van de scheidsrechter, had aangespannen, is daarmee verworpen.

phu, me

Hans Rieder was naar het hoogste rechtscollege van het land getrokken omdat hij tegenstrijdigheden had opgeworpen tussen een wrakingsarrest van het hof van beroep enerzijds en het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) anderzijds.

Dat zat zo: Rieder had eind oktober Joris Raskin , de onderzoeksrechter in het grote voetbalschandaal, gewraakt omdat die volgens Rieder niet onpartijdig was. Want toen Raskin het voetbalonderzoek opstartte, was hij nog lid van de licentiecommissie van de KBVB. De eerste onderzoeksdaden vonden plaats in november 2017, terwijl Raskin pas half maart 2018 ontslag nam uit die commissie. Het hof volgde Rieder, waardoor Raskin in een klap van de zaak moest. Tot ongenoegen van het gerecht.

Enkele dagen later viel de beslissing over de verdere aanhouding van scheidsrechter Bart Vertenten, verdacht van betrokkenheid bij matchfixing en lidmaatschap van een criminele organisatie. De KI oordeelde dan weer dat die schijn van partijdigheid er nog niet was toen Vertenten in oktober werd aangehouden. Iets wat Rieder “onbegrijpelijk” vond. Hij sprak van tegenstrijdigheden en stapte dus naar het Hof van Cassatie in de hoop de aanhouding nietig te laten verklaren.

Concreet zouden dan ook alle opgelegde voorwaarden wegvallen en zou Vertenten- dixit Rieder – opnieuw een vrij man zijn. Zover komt het dus niet. Vertenten zal bijvoorbeeld nog altijd niet met de media mogen praten. Of afspreken met andere verdachten in het dossier.

Op 15 januari moet het Hof van Cassatie trouwens nog een oordeel vellen, met name of de wraking van Raskin destijds wel terecht was.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER