Vluchtelingenwerk Vlaanderen trekt naar de Raad van State tegen limiet van 50 asielaanvragen per dag

Foto: Photo News

Vluchtelingenwerk Vlaanderen trekt naar de Raad van State tegen limiet van 50 asielaanvragen per dag

Vluchtelingenwerk Vlaanderen en zes andere ngo’s stappen naar de Raad Van State tegen de maatregel van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken (N-VA), om het aantal asielaanvragen te beperken tot 50 per dag. De maatregel werd een tweetal weken geleden ingevoerd. “Dit is een politieke beslissing die een onwettige praktijk installeert. Het gaat in tegen nationale wetgeving en Europese richtlijnen”, zegt Charlotte Vandycke van Vluchtelingenwerk Vlaanderen aan Belga.

Enkele weken geleden besliste staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) om het aantal asielaanvragen bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) te beperken tot 50 per dag. Hij wilde daarmee naar eigen zeggen een signaal geven “dat België niet het land van melk en honing is”. Francken mikte dus op het ontradend effect van de maatregel.

Maar tegen de maatregel is de voorbije dagen en weken protest gerezen. Nu stappen zeven ngo’s met een verzoekschrift naar de Raad van State. “We willen deze praktijk laten veroordelen, want hij is onwettig”, zegt Charlotte Vandycke, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Zo is de praktijk volgens de ngo’s onder meer strijdig met de vreemdelingenwet en de Europese procedurerichtlijn.

“Asielzoekers moeten volgens de regels zo snel mogelijk asiel aanvragen. Dat doen deze mensen en toch worden ze zonder uitleg geweigerd. We hebben bewijzen van mensen die zich zes of zeven dagen na elkaar zijn gaan aanmelden, maar telkens zonder uitleg wandelen worden gestuurd. We hebben de situatie ook laten vaststellen door een deurwaarder”, legt Vandycke uit.

Volgens staatssecretaris Francken krijgen gezinnen en kwetsbare groepen zoals kinderen, minderjarigen, ouderen en zieken voorrang. “Dat is absoluut onwaar. Er zijn al baby’s en zieken die geconfronteerd werden met een gesloten deur. Er heerst extreme willekeur”, aldus Vandycke. Volgens haar is de praktijk in strijd met het gelijkheidsbeginsel en met het grondwettelijke recht op een menswaardig bestaan. “Elke asielzoeker die zich aanmeldt moet menswaardig worden opgevangen”, aldus Vandycke.

Volgens Vandycke zijn de asielzoekers de dupe van een politieke beslissing. “Deze situatie is niet houdbaar. Men laat zeer kwetsbare mensen in de kou staan. De situatie is echt explosief. En als de limiet gehandhaafd blijft, zal de situatie enkel nog verslechteren”, meent Vandycke. De limiet van 50 asielaanvragen per dag handhaven is volgens de ngo’s niet alleen “onwettig” maar komt ook neer op “het spelen met de gezondheid van kwetsbare mensen”.