Benelux-parlement dringt aan op verdere nauwe samenwerking met Groot-Brittannië

Print

Nu er een politieke verklaring is over de toekomstige betrekkingen tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië is voorgesteld, dringt het Beneluxparlement aan dat de huidige samenwerking verdergezet wordt. Zo staat in een aanbeveling die zaterdag in Den Haag aangenomen werd. De PVV van Geert Wilders stemde tegen, Groen en de Nederlandse SP onthielden zich.

Het parlement verwijst in de tekst naar handel, diensten, personenverkeer, kapitaalverkeer, investeringen, onderzoek en ontwikkeling, interne en externe veiligheid waarbij het van het grootste belang is de militaire banden met het VK aan te halen, energie, migratie, en ontwikkelingssamenwerking.

Voor het Beneluxparlement moet de overgangsperiode lang genoeg zijn en er niet enkel aandacht gaan naar het bedrijfsleven, maar ook naar arbeidsmobiliteit.

De aanbeveling vraagt de regeringen van België, Nederland en Luxemburg de goede praktijken uit te wisselen bij de voorbereiding van de Brexitscenario’s. Zo kent de Nederlandse Brexitscan de kmo’s 2.500 euro steun toe om de impact van de Brexit in kaart te brengen.

De regeringen werken best ook een gezamenlijke strategie uit voor de zeehavens van de Benelux. De drie landen moeten zich ook blijven profileren als een betrouwbare partner voor logistieke activiteiten en als een aantrekkelijke logistieke hub. In dat verband moeten ze ook ijveren tegen het voorstel om het percentage dat de lidstaten kunnen inhouden op de douanerechten van 20 naar 10 procent te brengen.

De aanbeveling vraagt ook bijzondere aandacht voor de rechten van de bijna 200.000 Beneluxonderdanen die werken en wonen in het Verenigd Koninkrijk en voor de rechten die in de Benelux werken.

“De Brexit moet de aanleiding zijn om met de Beneluxlanden nog sterker samen te werken”, vindt sp.a-Kamerlid en ondervoorzitster van het Beneluxparlement Maya Detiège.

Nu in het nieuws