© BELGAIMAGE

“Europeanen moeten al na één dag in België te hebben gewerkt, aanspraak kunnen maken op werkloosheidsvergoeding”

Als het van de commissie Werkgelegenheid van het Europees Parlement afhangt, zullen werknemers uit andere lidstaten al na één dag in België te hebben gewerkt, aanspraak kunnen maken op een werkloosheidsuitkering. Momenteel moeten die werknemers minstens drie maanden in België aan de slag zijn geweest voor ze daar recht op hebben.

De commissie Werkgelegenheid stemde dinsdag over een herziening van de richtlijn over de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels onder de lidstaten. Een meerderheid van de leden schaarde zich achter het idee dat werknemers die in andere lidstaten aan de slag waren al na één dag werk in een nieuwe lidstaat aanspraak moeten kunnen maken op een werkloosheidsuitkering.

“Welvaartstoerisme”

Voor N-VA zet dit standpunt de deur open voor “welvaartstoerisme”. “Dit kost onze sociale zekerheid handenvol geld en is een doorn in het oog van wie wel belastingen betaalt”, meent Europarlementslid Helga Stevens. In België geldt sinds 2016 dat mensen na hun buitenlandse arbeid eerst nog drie maanden in ons land gewerkt moeten hebben vooraleer ze een uitkering kunnen krijgen.

Ook Tom Vandenkendelaere (CD&V) neemt afstand van de stemming in commissie. “De redenering is dat je mensen met een uitkering sneller in een inschakelingstraject krijgt, maar de situatie in België is apart omdat de werkloosheidsuitkeringen bij ons niet beperkt zijn in de tijd. We willen de situatie dan ook behouden zoals ze is”, zegt hij.

De federale regering in België moet zich nog buigen over de hervorming van de werkloosheidsuitkeringen. Voor N-VA vormt de stemming van dinsdag alvast “een reden te meer om eindelijk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd te beperken”, ook al omdat de commissie er ook voor gewonnen is dat mensen hun werkloosheidsuitkering nog zes maanden na hun vertrek uit een lidstaat moeten kunnen behouden.

Met de stemming in de parlementscommissie is de kous niet af. Over de richtlijn moet nog onderhandeld worden met de lidstaten. Het lijkt erop dat verscheidene politieke fracties nog zullen proberen om het onderhandelingsmandaat bij te sturen in plenaire zitting.