N-VA en CD&V sleutelen aan andere accenten in het beleidsplan 2019-2024

Tom Corstjens (N-VA) en Marlon Pareijn (CD&V) zijn vanaf 1 januari de nieuwe gezichten in het Geelse college van burgemeester en schepenen. Ze krijgen de zware portefeuilles van hun voorgangers, en zelfs nog meer.

Hans Otten, Marc Leysen


DOEN!