© PN

Koning Albert II moet binnen de drie maanden DNA-staal afleveren in zaak-Boël

Het hof van beroep in Brussel heeft beslist dat koning Albert II een DNA-staal moet afleveren. Delphine Boël had daarom gevraagd om te kunnen aantonen dat ze zijn dochter is.

tg

Koning Albert heeft nooit toegegeven dat hij de vader is van Delphine Boël. Nu moet hij dus binnen de drie maanden een DNA-staal afleveren, zo heeft de rechter beslist.

De beslissing van het Brusselse hof van beroep gebeurde volgens de advocaten van Delphine Boël op 25 oktober al. “De rechtbank heeft vooreerst vastgesteld dat Albert II niet kan tussenkomen in de betwisting van het vaderschap van Jacques Boël, die door mijn cliënt gevraagd wordt”, aldus Boëls advocaat Marc Uyttendaele.

“Vervolgens stelde ze vast dat zelfs als er sprake is van bezit van staat, dat wil zeggen dat er een vader-dochterrelatie was tussen Jacques en Delphine Boel, haar vraag moet worden onderzocht. Vervolgens stelde ze vast dat Jacques Boël in rechte noch in feite de vader van Delphine is”, legt de advocaat uit.

“Zo zal Delphine Boel ten laatste binnen drie maanden niet meer de dochter van Jacques Boël zijn in de registers van de burgerlijke stand. En in dezelfde periode zal Albert II zich moeten onderwerpen aan een DNA-test”, klinkt het.

Familiale band

Vorig jaar oordeelde de rechtbank van eerste aanleg van Brussel het vaderschapsgeding van Delphine Boël ontvankelijk maar niet gegrond. Het gerecht oordeelde dat er een familiale band bestond tussen de wettelijke vader, Jacques Boël, en de dochter, die zich gedurende vele jaren als dusdanig hebben gedragen en voorgehouden. Daarom werd de DNA-test geweigerd.

Delphine Boël tekende beroep aan. Volgens een advocaat van Boël hebben ze een sterk dossier. “Ons standpunt loopt parallel met de wet. Dit kan alleen maar leiden tot een overwinning. Er is zoveel bewijs dat Delphine de dochter is van Albert II”, zegt meester Marc Uyttendaele.

Al vijf jaar, sinds 2013, voert Delphine een juridische strijd om erkend te worden als kind van koning Albert. Haar moeder, Sybille de Selys Longchamps, had jarenlang een verhouding met koning Albert. Op dit moment is Delphines wettelijke vader nog Jacques Boël.

Onterfd door haar wettelijke vader

Eerder oordeelde de familierechtbank dat Jacques Boël de wettelijke vader blijft, al weten we uit een vrijwillige DNA-test dat hij niet haar biologische vader is. Maar de rechtbank oordeelde dat hij zich altijd heeft gedragen als haar vader: ze draagt zijn naam, en groeide op in zijn gezin.

Maar Delphine neemt daar geen genoegen mee. Ze wil en zal de waarheid kennen, zo houdt ze vol. Sinds ze bekend geworden is in 1999 als ‘onwettige dochter van koning Albert’ hebben bedrijven en organisaties haar geweigerd als kunstenares, en staat ze bij banken op een ‘zwarte lijst’, waardoor die haar weigeren als klant.

Haar wettelijke vader, de steenrijke zakenman Jacques Boël, heeft haar intussen onterfd.

Het koninklijk paleis heeft nooit gereageerd “op deze privézaak.”

Cassatieberoep mogelijk maar niet tegen DNA-expertise

Koning Albert zal nu, zoals de rechter nu heeft beslist, binnen de drie maanden een speeksel- of bloedstaal moeten afstaan. “Meer in het bijzonder heeft de rechtbank een deskundige van het Erasmusziekenhuis van de ULB opgedragen een genetisch onderzoek uit te voeren om de verwantschap na te gaan tussen Delphine en Albert II. En terwijl er cassatieberoep kan ingesteld worden tegen de beslissing over de betwisting van het vaderschap is dat niet het geval voor de DNA-expertise”, zegt meester Uyttendaele

Dat zal dan in een labo onderzocht worden. Als het resultaat positief is, is koning Albert met 99,9 procent zekerheid de echte vader van Delphine. Ze zou dan dezelfde rechten als de drie andere koningskinderen krijgen.

“Wij, advocaten van Delphine Boël, zijn erg blij met deze beslissing, die een serene en sterke bevestiging is van de principes die stellen dat het belang van het kind altijd voorrang moet krijgen. Deze beslissing is een belangrijke stap in de moeilijke strijd die Delphine Boël is begonnen na het mislukken van alle minnelijke stappen, opdat haar identiteit, en die van haar kinderen, eindelijk wettelijk wordt erkend”, stelt de advocaat nog.

Het vervolg van de procedure voor het hof van beroep, na de uitvoering van de DNA-test van Albert II, is voorzien voor 14 februari 2019.

MEER OVER Koning Albert II