Steven Vanackere.

Steven Vanackere. © ISOPIX

CD&V-Kamerlid over benoeming Vanackere: “Moeten hier zeker iets uit leren”

De commotie over de aanstelling van Steven Vanackere als directeur bij de Nationale Bank van België bewijst volgens CD&V-Kamerlid Griet Smaers de noodzaak van haar eigen wetsvoorstel voor de invoering van quota bij instellingen zoals de Nationale Bank. Tegelijk wil Smaers de keuze voor Vanackere niet afvallen. Hij heeft volgens haar “de nodige competenties en ervaring” voor de job. “Maar we moeten hier zeker iets uit leren”, zo zei Smaers vrijdagavond in Terzake.

De regering heeft eerder deze week Steven Vanackere voorgedragen als nieuwe directeur bij de Nationale Bank. De voormalige CD&V-minister vervangt zijn partijgenote Marcia De Wachter, waardoor het directiecomité geen enkele vrouw meer zal tellen.

Open Vld-vicepremier Alexander De Croo, oppositiepartij Groen, CD&V-vrouwenbeweging Vrouw & Maatschappij en huidig minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) steken hun ongenoegen niet onder stoelen of banken.

“Van niemand lessen te ontvangen”

CD&V-voorzitter Wouter Beke ging vrijdag in de tegenaanval tegen de critici. Volgens hem heeft zijn partij “van niemand lessen te ontvangen” op het vlak van gendergelijkheid. Beke wijst erop dat de CD&V-fractie in het Vlaams en federaal parlement in verhouding meer vrouwen telt dan die van Open Vld en N-VA, en dat de christendemocraten ook meer vrouwelijke regeringsleden in de rangen hebben. “Het resultaat van de juiste vrouw of man op de juiste plaats”, besluit Beke.

De critici wezen ook op een recent wetsvoorstel van CD&V-Kamerlid Griet Smaers om genderquota in te voeren bij een aantal overheidsinstellingen, waaronder de Nationale Bank. Volgens Smaers zelf bewijst de heisa net dat zo’n wetgevend initiatief nodig is omdat de gendergelijkheid er niet op een “natuurlijke manier” komt. Zij hoopt dan ook dat Open Vld en N-VA haar voorstel zullen steunen.

Waarom geen vrouw?

Maar waarom heeft CD&V dan zelf niet voor een vrouw gekozen? Op die vraag had Smaers niet meteen een antwoord. Tegelijk noemt ze de keuze voor Vanackere “een goede keuze”. Hij heeft volgens Smaers de competenties en de ervaring in de financiële sector om de job op zich te nemen.

Net als haar voorzitter vindt ook Smaers dat CD&V geen morele lessen te krijgen heeft van andere partijen. “Mijn partij heeft al diverse malen het voortouw genomen”, aldus Smaers, wijzend op de rol van haar partij bij de totstandkoming van de quotawet voor beursgenoteerde bedrijven.

Steven Vanackere nog niet benoemd bij Nationale Bank, of hij ligt al onder vuur (van zijn voorgangster)

© if

Het nieuws dat voormalig vicepremier Steven Vanackere (CD&V) haar zal opvolgen als directeur bij de Nationale Bank, valt niet goed bij Marcia De Wachter. Volgens de enige vrouw in het huidige directiecomité is het onbegrijpelijk dat de regering geen vrouwelijke kandidaat voordroeg. Ze krijgt daarin opvallend genoeg steun van enkele zwaargewichten van N-VA en Open VLD, die als regeringspartijen nochtans formeel achter de benoeming staan.

Het nieuws dat Vanackere, nu nog senator voor CD&V, geparachuteerd zou worden in de Nationale Bank, deed al langer de ronde, maar het nieuws bevestigen deed het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt pas woensdag. Vanackere komt ook niet geheel onbeslagen op het ijs: de man is economist en jurist van opleiding, begon zijn carrière bij een bank, en was van december 2011 tot maart 2013 minister van Financiën in de regering Di Rupo.

Toch valt de benoeming slecht bij zijn voorgangster Marcia De Wachter, nochtans een partijgenote. Door deze beslissing zit er namelijk geen enkele vrouw meer in het zevenkoppige directiecomité van de Nationale Bank. Er zit momenteel ook slechts één vrouw in de regentenraad van de Nationale Bank: Fabienne Bister is één van de tien regenten.

De Wachter, die met pensioen gaat, had haar post nochtans graag overgedragen aan een jonge vrouw, zei ze eerder. Ze schreef dan ook - enigszins sarcastisch - op Twitter dat “de regering blijkbaar niet in staat was 1 competente vrouwelijke kandidaat te vinden”.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De heisa is extra pijnlijk voor de regering, omdat uitgerekend de Nationale Bank moet waken over de regel dat vrouwen minstens dertig procent van de raad van bestuur van privébanken moet uitmaken. Iets wat ook De Wachter niet ontgaan was...

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

N-VA zet CD&V vol in de wind

De Wachter viseerde op Twitter ook specifiek minister van Financiën Van Overtveldt (N-VA), die nieuwe directieleden in naam van de regering formeel voordraagt. “Terwijl Johan Van Overtveldt het Women in Finance initiatief sponsort kan hij geen vrouw uit financiële sector voordragen.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

N-VA laat vandaag bij monde van vicepremier Jan Jambon echter weten dat de beslissing door CD&V en enkel CD&V genomen werd. “Het kwam CD&V toe om deze vervanging te doen. De benoeming van Vanackere is dus als zodanig geen arbitrage van de regering.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Steun van De Croo: “Heisa is terecht”

Open VLD-vicepremier Alexander De Croo ging op Twitter zelfs nog een stapje verder en gaf De Wachter volmondig gelijk. “De heisa over de benoeming van Steven Vanackere is terecht. Geen enkele vrouw aan de tafel is geen goede zaak. Is trouwens niet besproken in de regering. Dit is louter CD&V en minister van Financiën.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

“Met Marcia De Wachter zat er één vrouw in de directie, wat eigenlijk al te weinig was”, aldus De Croo. “Ik kan moeilijk begrijpen dat men in 2018 nog steeds vindt dat er geen enkele vrouw aan tafel moet zitten. Een orgaan als de Nationale Bank heeft er alle belang bij divers te zijn. Vrouwen versterken de organisatie. Nu is het een mannenclub.”

© Belga

Zelf droeg Open VLD in 2015 Tim Hermans voor als directeur bij de Nationale Bank, ook een man. “Maar we zijn nu drie jaar later, de discussie is op dat gebied een stuk geëvolueerd”, zegt De Croo. “Je moet dit bovendien in zijn totaliteit bekijken. Open VLD heeft recent heel wat vrouwen voorgedragen. Fientje Moerman bij het Grondwettelijk Hof en Annemie Turtelboom bij de Europese Rekenkamer. We hoeven hierin van niemand kritiek te krijgen”, vindt de minister.

De Croo benadrukt ook nogmaals dat de keuze voor Vanackere - tot zijn ergernis - niet besproken werd in de regering. “Er is geen overleg geweest, er is geen enkele inspanning gedaan om de andere partijen in de regering in te lichten. Ik ben verrast dat het ons op voorhand zelfs niet is meegedeeld.” Hij zal de kwestie dan ook op de agenda van de ministerraad laten zetten. “Het stoort mij dat wij hier niets van wisten.”

Groen wil meerderheid kleur laten bekennen met interpellatie

Ook oppositiepartij Groen wil de voordracht van Vanackere niet zomaar laten passeren: de partij zal een interpellatie indienen in het parlement, en wil de meerderheid zo kleur laten bekennen in een stemming. “Er passeert nu zoveel kritiek dat ik me niet kan voorstellen dat Open VLD en N-VA dit zomaar gaan laten passeren”, zegt Kamerfractieleider Kristof Calvo. “Laten we proberen hier iets productief van te maken, en niet gewoon akte te nemen van de beslissing van CD&V.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Wij dienen donderdag een interpellatie in, maar we hopen eigenlijk dat dit al eerder opgelost zal raken. Er is een maatschappelijke en een politieke meerderheid om meer diversiteit na te streven. Hoe sneller eerste minister Charles Michel deze voordracht bevriest, hoe beter.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

MEER OVER Alexander De Croo