Belgische kmo’s hebben het moeilijk om GDPR-wetgeving op te volgen

Foto: BELGAIMAGE

Belgische kmo’s hebben het moeilijk om GDPR-wetgeving op te volgen

Print

Vier maanden na het van kracht gaan van de GDPR (Algemene Wetgeving Gegevensbescherming) geven negen op tien Belgische kmo’s aan dat ze aandacht besteden aan de regelgeving. Toch zijn ze niet altijd mee met de praktische toepassing ervan door tijdgebrek en de complexiteit van de wetgeving. Dat blijkt uit een peiling van HR-dienstengroep Acerta.

Negen op de tien van de bevraagde kmo’s achten GDPR relevant voor hun onderneming. 38 procent van de kmo’s zegt dat ze de noodzaak om de persoonsgegevens te beschermen in het kader van human resources begrijpen, maar verklaren dat het dwingende kader van GDPR niet nodig is. Meer dan een derde van de kmo’s (36 procent) geeft aan dat GDPR goed is voor de grote ondernemingen, maar de wetgeving is geen realistische norm voor kleinere ondernemingen.

Ondanks de bemoedigende cijfers op het vlak van sensibilisering, geeft de enquête van Acerta toch de gegronde twijfels van de Belgische kmo’s rond GDPR aan. Zo geeft 74 procent van de bevraagde kmo’s aan dat ze stappen hebben ondernomen om in orde te zijn met de nieuwe wetgeving. 57 procent verklaart zelf maatregelen te hebben genomen en slechts 28 procent heeft beroep gedaan op een consultant of een boekhouder.

Tot slot blijkt nog dat maatregelen zoals het recht op vergetelheid (45 procent) en de verplichte benoeming van een Data Protection Officer in de onderneming (42 procent) minder bekend zijn bij kmo’s.

Nu in het nieuws