© AFP

Macedonisch parlement start procedure tot naamsverandering land

Het parlement van Macedonië heeft er vrijdag voor gestemd om de amendementen op de grondwet te beginnen schrijven die de naam van het land moeten veranderen in de ‘Republiek Noord-Macedonië’.

pvm

Het is een eerste stap om een punt te zetten achter een jarenlang geschil met Griekenland. Dat land heeft een regio die eveneens Macedonië heet. De Grieken vreesden dat hun noorderburen die gelijknamige regio ooit wilden inpalmen.

‘Het parlement keurde het voorstel van de regering goed om te beginnen met de wijziging van de grondwet’, zei parlementsvoorzitter Talat Xhaferi na een avondlijke stemming in het parlement. Tachtig van de 120 parlementsleden stemden voor het voorstel, zodat de vereiste tweederdemeerderheid behaald werd.

Wanneer de naam effectief is gewijzigd, staakt Athene zijn verzet tegen een EU- en ­Navo-lidmaatschap voor zijn noorderburen. Internationaal werd naar het land, dat onafhankelijk werd toen Joegoslavië in 1991 uiteenviel, verwezen als Fyrom (Former Yugoslav Republic of Macedonia). Ook dat zou met de naamsverandering niet langer nodig zijn.

Eind september werd een referendum gehouden over de nieuwe naam voor het land. Amper een derde van de stemgerechtigden daagde daarvoor op. De volksraadpleging was echter niet bindend, maar ‘adviserend’.

MEER OVER Macedonië

Nu in het nieuws