© Joris Herregods

Hagen snoeien, op kinderen passen: deze werklozen tonen hun wil om aan de slag te gaan

51% van de werklozen in de ­provincie Antwerpen zit al langer dan een jaar zonder werk. Sinds dit jaar kunnen zij via het ­systeem van ‘wijkwerken’ werkervaring opdoen door op kinderen te passen in scholen of gazons te maaien bij particulieren.

Christof Willocx

DOEN!