© BDW

Proces over treinramp Buizingen moet in het Frans plaatsvinden: dossier dreigt te verjaren

In het proces over de treinramp in Buizingen, in 2010, heeft de Brusselse arrondissementsrechtbank de taalwijziging toegekend die door de verdediging was gevraagd. Het proces zal dus in het Frans moeten plaatsvinden. Dat meldt de VRT en het nieuws wordt bevestigd door het parket Halle-Vilvoorde. Dat parket had zich verzet tegen de taalwijziging en heeft nog de mogelijkheid om in cassatie te gaan tegen de beslissing van de arrondissementsrechtbank.

De treinramp vond plaats op maandag 15 februari 2010 vlakbij het station van Buizingen toen een stoptrein frontaal op een IC-trein botste. Het ongeval kostte het leven aan 19 mensen terwijl minstens 310 personen gewond raakten. Onder hen waren de treinbestuurder van de P-trein en de twee treinbegeleiders van beide treinen.

Het parket Halle-Vilvoorde vervolgt zowel de bestuurder van de stoptrein, die door een stoplicht zou zijn gereden, als de NMBS en Infrabel omdat die nalatig zouden geweest zijn met de veiligheid. De treinbestuurder betwist tot op vandaag dat hij door een rood licht is gereden.

Voor de politierechtbank in Halle vroeg de verdediging om een taalwijziging, maar die werd geweigerd. De verdediging ging daartegen in beroep bij de arrondissementsrechtbank, een speciale rechtbank bestaande uit zes rechters, en die heeft beslist dat om de taalwijziging wel toe te kennen. Het zal dus de Brusselse politierechtbank zijn die zich over het dossier zal moeten buigen.

De beslissing van de arrondissementsrechtbank betekent dan ook dat het dossier dreigt te verjaren voor er een definitief oordeel in geveld is. Niet alleen zullen een nieuwe politierechter en een nieuwe parketmagistraat nu het hele dossier moeten instuderen, een deel van het dossier zal naar alle waarschijnlijkheid ook nog vertaald moeten worden.

MEER OVER Infrabel