Kamal Affetat en Malika El Aroud © RR, BELGA

Blokkendoos-haatzaaier moet land verlaten

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft de verblijfspapieren van jihadisten Kamal Affetat en Malika El Aroud ingetrokken. Sharia4Belgium-militant Affetat was in 2013 de man die de van misbruik beschuldigde juffen van De Blokkendoos bedreigde en online haat zaaide.

Britt Peeters

DOEN!