Actiegroep verdeelt flyers om bewoners te helpen bij kieskeuze

Burgers laten partijen kleur bekennen

De actiegroep Bezorgde Berlaarse Burgers laat begin volgende week een flyer verdelen in heel Berlaar. Daarin gaat het na welke politieke partijen hun standpunten rond een leefbaar Berlaar verdedigen.

bepr
DOEN!