© Geert Van de Velde

Standpunt

De strijd is nog niet gestreden

Peilingen beïnvloeden de verkiezingen vaker dan dat ze ze voorspellen. Een boutade waarmee tegenstanders van politieke peilingen graag uitpakken. Daar staat tegenover dat peilingen de kiezer een inzicht bieden in de politieke situatie in zijn gemeente of stad. Ze kunnen hem helpen bij het maken van zijn keuze. Soms weegt je stem immers meer als je je niet alleen laat leiden door inhoudelijke argumenten, maar ook door strategische. Het is waar dat peilingen zelden heel precies een verkiezingsuitslag voorspellen, maar een degelijke peiling, uitgevoerd volgens de regels van de statistische kunst, geeft meestal wel de juiste trends aan. Een sterke analyse bij een peiling geeft bovendien inzicht in de politieke machtsverhoudingen. Daarom vond Gazet van Antwerpen het een goed idee om in de belangrijkste steden van de provincie Antwerpen een betrouwbare enquête te laten uitvoeren. De resultaten ervan presenteren we in deze krant.

Kris Vanmarsenille,

DOEN!