Verkiezingen 2018 - Mechelen

Zo reageren de Mechelse lijsttrekkers op onze peiling

Volgens de peiling van Gazet van Antwerpen zou de stadslijst van Bart Somers zomaar even de helft van alle stemmen van de Mechelaars binnenhalen. De burgemeester tempert de verwachtingen. “Het enige resultaat dat telt is dat van 14 oktober.

Sven Van Haezendonck

© Photo News

BART SOMERS (Vld-Groen-m+)

“Een goede peiling is natuurlijk altijd aangenamer dan een slechte, maar het enige resultaat dat telt is dat van 14 oktober. Het is hoopvol dat zoveel mensen overwegen om voor ons positief project te stemmen. Onze ambitie is niet de volstrekte meerderheid te halen, maar wel de stad te verenigen. Zo kunnen de Mechelaars voor het échte nieuws zorgen in Vlaanderen: dat een positieve aanpak meer bereikt en meer mensen kan motiveren.”

LEES OOK: PEILING. Bart Somers veegt alle tegenstrevers van de mat in Mechelen

© svh

FREYA PERDAENS (N-VA)

“Het gevoel dat we hebben in onze contacten met de Mechelaars op straat zit goed. We brengen ons eigen verhaal en dat slaat aan. Wij wachten voor analyses en uitspraken liever de resultaten op 14 oktober af. De Mechelaar zal beslissen wat de komende zes jaar de prioriteiten worden. Voor ons zijn dat het afbouwen van de schuld, het blijvend inzetten op de veiligheid, het bereikbaar houden van Mechelen en het vasthouden aan onze waarden en normen.”

© svh

WIM SOONS (CD&V)

“De monsterscore voor de stadslijst toont duidelijk aan dat de Mechelaar tevreden is met het gevoerde beleid. Wij zijn ook heel fier op wat we de voorbije jaren als lid van de meerderheid hebben gerealiseerd. Wij zullen de komende dagen nog alles op alles zetten om de Mechelaar te overtuigen dat CD&V in dit bestuur zijn waarde heeft als rationele stem van het gezond verstand en het goed bestuur.”

© svh

CAROLINE GENNEZ (sp.a)

“Dit resultaat strookt niet met wat wij op straat ervaren tijdens onze dagelijkse huisbezoeken. Mechelen is mooier geworden, maar het is niet al goud wat blinkt: 16.000 Mechelaars hebben het maandelijks moeilijk om basiskosten te betalen. Woonprijzen, de rusthuisfactuur of afvalkosten, alles in Mechelen wordt duurder en de sociale dienstverlening verschraalt. sp.a wil dat Mechelen een betaalbare, zorgzame en leefbare stad is voor iedereen.”

© svh

FRANK CREYELMAN (Vlaams Belang)

“Al jaren propageert Somers dat de stadsvernieuwing er kwam dankzij hem. In de praktijk kregen steden waar Vlaams Belang zeer groot werd extra steun om ons terug te dringen. Vergeten we ook niet dat er steeds meer allochtone stemmen bijkomen. Dat speelt in de kaart van Groen en dus de stadslijst. Zonder Groen bestaat Somers niet. Het blijft me verbazen hoe liberalen voor Groen stemmen. Somers is een meesterlijk tacticus, maar ik zou er geen stofzuiger van kopen.”

© svh

DIRK TUYPENS (PVDA)

“Deze peiling bevestigt onze doorbraak in Mechelen. Onze ambitie was van bij het begin duidelijk: we gaan voor twee zetels. Dit resultaat geeft aan dat die ambitie haalbaar is. We geloven meer dan ooit dat de stem van de PVDA in de Mechelse gemeenteraad nodig is. Heel veel mensen in onze stad vinden zich niet terug in het grote hoera- verhaal van onze burgemeester. Voor al die mensen is een consequente en geloofwaardige oppositiestem hoognodig.”

Verkiezingsnieuws