© Photo News

Leerkracht in spe struikelt vaak over instaptoets

Aankomende studenten van de lerarenopleidingen aan de Vlaamse hogescholen presteren vaak ondermaats. Vooral voor Frans en Nederlands blijft een grote groep bij de verplichte instaptoets onder de lat, schrijft De Morgen vrijdag. Het roept vragen op over de kwaliteit van het secundair onderwijs.

belga

Jongeren die zich voor een lerarenopleiding aan de hogeschool willen inschrijven, moeten op voorhand een niet-bindende instaptoets afleggen. Vorig academiejaar was dit voor het eerst verplicht en namen 10.167 jongeren deel. Uit een nieuw rapport van de Vlaamse Hogescholenraad (Vlhora) wordt nu duidelijk dat een aanzienlijk deel van hen onvoldoende haalt.

Bij wiskunde, waar de beste prestaties worden genoteerd, heeft 34,2 procent extra hulp nodig. Bij Nederlands is dat 43,2 procent; voor Frans blijft zelfs 48,6 procent onder de lat voor luistervaardigheid, 47,7 procent voor leesvaardigheid.

Verreweg de meeste instromende studenten komen uit het technisch secundair onderwijs (tso), gevolgd door het algemeen secundair onderwijs (aso). Maar vooral leerlingen uit het beroepssecundair onderwijs (bso), goed voor 1.563 deelnemers, hebben het moeilijk. Driekwart van hen heeft extra hulp nodig voor Nederlands en Frans. De meesten overschatten ook sterk hun capaciteiten.

MEER OVER Onderwijs