© belga

Minister uit bezwaren bij Antwerps OCMW-onderzoek naar inkomsten van steuntrekkers

Het Antwerpse OCMW trok dit jaar 150.000 euro uit om het Nederlandse bedrijf Soza Xpert onder de arm te nemen. Dat moet nagaan of steuntrekkers buitenlandse inkomsten hebben, waardoor ze het recht op een uitkering zouden kunnen verliezen.

Simon Andries

De Antwerpse oppositie noemde de plannen eerder al “waanzinnig” en ook CD&V stelde zich al vragen bij de wettelijkheid van het plan. Maar nu heeft ook de minister van Maatschappelijke Integratie Denis Ducarme (MR) grote bezwaren. De nota die hij opvroeg bij zijn diensten formuleert een aantal juridische bedenkingen.

Uit de analyse blijkt onder meer dat het OCMW mogelijk het beroepsgeheim schendt door informatie met andere personen dan maatschappelijk assistenten te delen. Het is juridisch ook onduidelijk of de OCMW-klanten al dan niet verplicht toestemming moeten geven voor dergelijk onderzoek.

Automatische toestemming

Antwerps OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA) maakt zich voorlopig geen zorgen over de wettelijkheid van zijn proefproject. “Het project waarvan sprake loopt via de sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven en niet via het OCMW. Het is dus Vlaamse materie en daar heeft Ducarme daar niets mee te maken. Wij gaan hier gewoon mee door”, zegt zijn woordvoerder.

Hij benadrukt ook dat het gaat om een “juridische analyse” van Ducarme over het beroepsgeheim. “Een analyse is geen rechtspraak. Wij hebben daar een heel andere visie op. Volgens ons kan dergelijk onderzoek na toestemming van de onderzochte en die geeft automatisch toestemming voor controle als hij of zij een leefloon aanvraagt.”

Er zijn wel nog andere dossiers lopende waar het OCMW wel degelijk de opdrachtgever is en de bedenkingen mogelijk dus toch gelden.

Duchateau toont zich volgens zijn woordvoerder bereid om daarover met de minister in gesprek te gaan. “We gaan binnenkort met de resultaten rond de tafel zitten met de federale en Vlaamse regering. We gaan er toch vanuit dat ook Ducarme de vastgoedfraude wil bestrijden en dat hij mee het pad wil effenen naar een efficiënt beleid.”

Nu in het nieuws