© REUTERS

Drones gaan medicijnen en menselijke stalen vervoeren tussen Antwerpse ziekenhuizen

Binnenkort zullen in Antwerpen drones worden gebruikt om medische pakketten te transporteren tussen ziekenhuizen en hun laboratoria en apotheken. De federale regering koos het project – dat MEDRONA werd gedoopt – uit voor financiering. Vanaf het tweede deel van 2019 zullen er testvluchten plaatsvinden tussen de ziekenhuizen in het Antwerpse luchtruim.

jvo

Het doel van MEDRONA, deel van het zogenaamde Helicus Aero Initiative, bestaat erin een systeem uit te testen dat medische pakketten kan transporteren (zoals menselijk weefsel, bloed- en urinestalen alsook apotheekbereidingen) op een betrouwbare, ecologische en efficiënte manier. Het project is zo ontworpen dat de huidige transportmix structureel kan worden uitgebreid, waarbij het drukke wegverkeer ontlast wordt en de onderbenutte capaciteit in het Very Low Level-luchtruim (VLL, tussen grondniveau en 150 meter hoog) beter gebruikt wordt. Vijf bedrijven sloegen de handen in elkaar voor dit project: Belgocontrol, SABCA, Unifly, NSX en Helicus. Elk bedrijf zal een specifiek deel van de totaaloplossing voor zijn rekening nemen.

© RR

Dichtslibbende wegen

“In plaats van louter vluchten tussen ziekenhuizen te organiseren, zal het project duurzame oplossingen bieden die geïntegreerd zijn in het luchtverkeersbeheer en de regelgeving van de gezondheidszorg. Dankzij deze service zullen ziekenhuizen hun patiënten kwalitatief hoogstaande diensten kunnen blijven aanbieden nu de wegen alsmaar meer toeslibben”, zegt Mikael Shamim, coördinator van het Helicus Aero-initiatief.

Het project werd gekozen uit 136 voorstellen in het kader van Smart Mobility Belgium (SMB). SMB is een gezamenlijk initiatief van de Belgische federale ministers van Transport en Communicatie waarmee ze projecten rond slimme en innovatieve mobiliteitstoepassingen willen aanmoedigen. Het project kreeg een budget van 4 miljoen euro.

Reeks testvluchten

SMB zal ondersteuning bieden aan MEDRONA, de tweede fase van het Helicus Aero Initiative. In deze fase zal de veiligheid onderzocht worden voor specifieke vliegcorridors tussen ziekenhuizen. Het is de bedoeling dat het project, na een reeks testvluchten in 2019, de wettelijke goedkeuring krijgt voor de toekomstige uitbating van het dronetransportsysteem voor medische doeleinden in Antwerpen.

“We zijn erg trots om deel uit te maken van een van de geselecteerde projecten. Het benadrukt het belang dat eraan wordt gehecht op verschillende regeringsniveaus en de groeiende overtuiging dat drones een positieve rol kunnen spelen in onze maatschappij in het algemeen en in de mobiliteitsuitdagingen in het bijzonder”, vertelt Hendrik-Jan Van Der Gucht, Innovation Manager bij Belgocontrol, de Belgische verlener van luchtverkeersleidingsdiensten (Air Navigation Service Provider of ANSP).

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio