Sirenetest bij Seveso-bedrijven weerklonk donderdag voor de laatste keer

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft op donderdag voor de laatste keer een test uitgevoerd van het sirenenetwerk rond de Seveso- en nucleaire sites. Dat heeft het Crisiscentrum bevestigd. Voortaan zullen andere kanalen, zoals BE-Alert, gebruikt worden om de bevolking te waarschuwen bij noodsituaties.

Tijdens de test van donderdag produceerden de sirenes stipt om 12.00 uur een schelle toon die na een korte onderbreking werd herhaald, al ging het wel al om aanzienlijk minder sirenes dan bij vorige tests. “De afbouw van het sirenenetwerk was al bezig, waardoor een aantal sirenes deze middag geen signaal meer hebben uitgestuurd. Maar de sirenes die nog wel waren aangekoppeld, die hebben effectief deze middag gewoon geloeid”, luidt het bij het Crisiscentrum.

De afgelopen jaren voerde het Crisiscentrum elke eerste donderdag van elk trimester een geluidstest uit van het sirenenetwerk. Dit netwerk van sirenes rond de Seveso- en nucleaire sites vormde lang een van de kanalen van de overheden om de bevolking in noodsituaties te alarmeren en ertoe aan te zetten, de juiste reflexen aan te nemen: naar binnen gaan en de aanbevelingen opvolgen.

Nu de allerlaatste test voorbij is wordt het sirenenetwerk gefaseerd afgebouwd, uitgezonderd die rond de nucleaire sites. Die blijven wel operationeel zodat ze in noodsituaties geactiveerd kunnen worden. De driemaandelijkse sirenetest wordt niet meer uitgevoerd.

Na 4 oktober worden andere kanalen, zoals BE-Alert, gebruikt om de bevolking te waarschuwen in noodsituaties. Belgen die zich inschrijven voor dat systeem, kunnen gewaarschuwd worden door middel van een telefonische oproep, sms, mail of via de sociale media. Inschrijven kan gratis via www.be-alert.be/nl.

Wie meer info wil over de test kan van maandag 1 tot vrijdag 5 oktober tussen 09.00 en 16.00 uur terecht op het gratis nummer 0800/94.113. Extra info staat ook op de website www.crisiscentrum.be/nl.

MEER OVER Haven Antwerpen

Nu in het nieuws