© Jan Van der Perre

ABVV voert actie in Wilrijk: “Minimumuurloon van 14 euro nodig in horeca om niet in armoede te vervallen”

De socialistische vakbond ABVV Horval (horeca en voeding) heeft donderdag in Wilrijk actie gevoerd om het minimumuurloon in de horecasector te verhogen van 12 naar 14 euro. De vakbond overhandigde ook een memorandum bij Bemora, de koepelvereniging voor Belgische restaurantketens.

“Vandaag zijn er nog te veel werknemers die moeten vaststellen dat ze niet al hun rekeningen kunnen betalen”, staat te lezen in het memorandum. Volgens ABVV Horval zijn de lonen in de horeca te laag om te kunnen voorzien in een normaal levensonderhoud.

De vakbond stelt dat wie werkt, minimum een brutoloon van 14 euro, of 2.300 euro per maand moet krijgen. “Dit genereert vandaag een netto-inkomen van 1.500 euro, de koopkracht die nodig is om niet in armoede te vervallen.”

Niet alleen het minimumloon moet volgens de ABVV omhoog, de overheid moet ook structureel de koopkracht verbeteren. Daarvoor zullen extra middelen vrijkomen als het minimumloon wordt opgetrokken, beweert de bond, want hogere lonen betekenen meer sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing.

Van de werkgevers verlangt de ABVV onder andere dat ze maatregelen nemen om burn-outs te voorkomen en de relatie werk-privé te verbeteren. “De werkgever zal zijn loonlast misschien wel zien stijgen, maar hij gaat er meer voor terugkrijgen: een gemotiveerde werknemer die zijn inspanningen gewaardeerd ziet.”

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio