Hulpverleners reanimeren nog te vaak: “Kan onnodig lijden veroorzaken”

Foto: if

Hulpverleners reanimeren nog te vaak: “Kan onnodig lijden veroorzaken”

Print

Hulpverleners schatten vaak verkeerd in hoe zinvol een reanimatiepoging is en dat kan onnodig lijden veroorzaken bij patiënten, hun familie en de hulpverleners zelf. Dat blijkt donderdag uit een internationaal onderzoek van UZ Gent. Er moet daarom al van in de opleiding meer aandacht gaan naar het leren maken van een juiste inschatting en in praktijkgevallen is het belangrijk om de ervaring van de hulpverlener te laten primeren op zijn of haar functie, aldus de onderzoekers.

Artsen, verpleegkundigen en ambulanciers moeten meestal op zeer korte tijd beslissen of ze al dan niet aan het reanimeren gaan door te proberen inschatten hoe groot de kans is dat de patiënt het overleeft zonder zware neurologische schade. Wanneer er geen elektrische hartactiviteit is, kan de hulpverlener zich hierbij niet baseren op vaste criteria. Uit een bevraging bij meer dan 4.000 hulpverleners bleek dat 74 procent van de hulpverleners de reanimatiepoging bij patiënten zonder elektrische hartactiviteit zinvol vond, 10,3 procent twijfelde en 15,5 procent vond het ongepast.

Volgens de onderzoekers is zorgen voor een waardig levenseinde soms meer in het belang van de patiënt dan een zinloze reanimatie. “De tijd die er gaat naar de reanimatiepoging kan ook gaan naar steun en begeleiding van de familie”, legt dr. Patrick Druwé, intensivist in het UZ Gent, uit. Hij benadrukt voorts dat de impact op de hulpverlener niet onderschat mag worden. Wanneer reanimaties bijna nooit lukken, kan de hulpverlener ontmoedigd raken en vergroot op lange termijn de kans op een burn-out, zegt hij.

De onderzoekers pleiten daarom voor meer reflectie. Daar waar in de opleidingen nu vaak wordt gefocust op de technische kant van de reanimatie, zou er meer aandacht moeten zijn voor het maken van een goede inschatting en voor de besluitvorming in team. Zo moet de inschatting van ervaren hulpverleners meer doorwegen, los van hun functie, want het is vooral de ervaring van een zorgverlener die doorslaggevend is voor een juiste inschatting, ontdekten ze. Het is tot slot ook van groot belang dat hulpverleners regelmatig feedback krijgen over het resultaat van een reanimatie.

.

Nu in het nieuws