RUP zorgt voor nabestemming gemeentemagazijn

De gemeenteraad keurde het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lindelei goed. Tegelijk loopt de discussie over het RUP dat de nabestemming van de site van het oude gemeentemagazijn moet bepalen.

jw

DOEN!