Actiedag tegen pensioenhervorming: grote hinder bij De Lijn blijft aanhouden

Actiedag tegen pensioenhervorming: grote hinder bij De Lijn blijft aanhouden

Print

De actiedag van de vakbonden tegen de pensioenhervormingen van de federale regering verstoort dinsdagochtend de dienstverlening bij De Lijn. De meeste hinder is er in Vlaams-Brabant en op de stadsnetten van Antwerpen en Gent. Maar ook daarbuiten vallen er ritten weg.

In de hele provincie Antwerpen is de dienstverlening zwaar verstoord, meldt De Lijn. Op het stadsnet van Antwerpen was om 6 uur een derde van de stadsbussen en de helft van de trams uitgereden. Na de ochtend was iets meer dan een kwart van de trambestuurders aan de slag. Op de buslijnen in de stad reed één op de vijf bussen. Bij tramlijnen 3, 5, 6 en 10 rijdt tussen een derde en 40% van de bussen, bij lijn 15 de helft.

Op de lijnen van Antwerpen naar het noorden van de provincie (lijnenbundels 600 en 700) en in de regio Mechelen is driekwart van de chauffeurs aan de slag. In de regio Turnhout is dat ongeveer twee derde, klinkt het.

In het Centraal Station van Antwerpen en Turnhout zijn de Lijnwinkels open. Aan de Groenplaats in Antwerpen, in Mechelen en in Turnhout blijven de loketten gesloten.

Hinder over heel Vlaanderen

Ook in Gent is het stadsnet zwaar verstoord. Tramlijn 1 en stadsbus 3 rijden om het kwartier, stadsbus 5 om de twintig minuten. Bij tramlijn 2 en stadsbus 9 is dat om het halfuur, tramlijn 4 rijdt om de veertig minuten. De lijnen 6, 8, 17/18 en 38/39 rijden niet. In Aalst wordt 40 procent van de stadslijnen gereden en in Sint-Niklaas en de regio Sint-Niklaas 70 procent. Elders is de hinder kleiner.

In Vlaams-Brabant is de hinder het grootst in de rand rond Brussel (Pajottenland, Druivenstreek en stadsnet Leuven). In de rest van de provincie is het aanbod beter, maar ook daar vallen ritten weg. In Leuven is vooral lijn 2 zwaar verstoord, maar ook op andere lijnen vallen ritten weg.

In Limburg rijdt iets meer dan driekwart van de chauffeurs naar verwachting uit. De hinder is voelbaar op de streeklijnen in de hele provincie. Ook op de stadslijnen van Hasselt, Genk en in mindere mate ook Tongeren en Sint-Truiden rijden beduidend minder bussen. Bij de belbussen kunnen niet alle gereserveerde ritten gereden worden.

In West-Vlaanderen tot slot rijdt 80 procent van de chauffeurs. Bij de Kusttram is de hinder groter, met een een tram op twee, op het stadsnet van Oostende 60 procent.

Actiemomenten

In alle gewesten zijn actiemomenten voorzien, in bedrijven kunnen sensibiliseringsacties gehouden worden. Vooral de plannen van de regering rond zware beroepen baren de bonden zorgen.

In Antwerpen start om 10.30 uur een manifestatie aan de Leopold De Waelplaats, in Leuven om 10 uur aan het Martelarenplein, in Hasselt om 10.30 uur aan het station, in Gent om 11 uur aan de Federale Pensioendienst in de Koningin Fabiolalaan en in Kortrijk om 11 uur aan de Federale Pensioendienst in de Keer der Vlamingenstraat. In Wallonië zijn manifestaties gepland in La Louvière, Luik en Namen. In aanloop naar de actie deelden de vakbonden een miljoen exemplaren van een gezamenlijke pensioenkrant uit.

In Brussel is een grote manifestatie gepland vanaf 10 uur op het Albertinaplein, net als een omsluiting van het parlement door een menselijke ketting. Een vakbondsdelegatie zal premier Charles Michel en Kamervoorzitter Siegfried Bracke ontmoeten. De bonden verwachten meer dan 10.000 manifestanten in Brussel.

Ook woensdag staking

Het personeel van de lokale besturen in Vlaanderen legt morgen, woensdag, het werk neer. Ze voeren die dag in de vorm van een “Bal van de Burgemeester” een symbolische actie voor het gebouw van de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) om opslag te eisen.

“Bij de meeste overheden zijn er in het verleden al aanpassingen geweest op de loonschalen, maar bij ons is een lineaire loonsverhoging geleden van 1993. Daarnaast sluiten we normaal gezien om de twee jaar een sectoraal akkoord af, maar ook dat is intussen van 2008 geleden”, legt Willy Van Den Berge, federaal secretaris ACOD LRB, uit.

De actie van woensdag vindt plaats om 10.30 uur en is volgens Van Den Berge een eerste, beperkte, actie. “Het is een eerste aanzet. We zullen zien welk vervolg we hieraan koppelen”, aldus de bonden, die verdere acties dus niet uitsluiten.

Nu in het nieuws