Verkiezingen 2018 - Antwerpen

© Photo News

Sp.a lanceert “zekerheidsplan” voor “ongeruste Antwerpenaars”

De Antwerpse sp.a heeft maandag in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober een “zekerheidsplan” gelanceerd rond drie thema’s waar de Antwerpenaar volgens de partij momenteel erg ongerust over is: werkzekerheid, inkomenszekerheid en energiezekerheid. Er is een actievere overheid nodig om problemen zoals de mismatch op de arbeidsmarkt, de aanhoudende kinderarmoede en de stijgende energieprijzen aan te pakken, vinden de socialisten.

Volgens sp.a heeft het huidige Antwerpse stadsbestuur te weinig gedaan om de hoge jongerenwerkloosheid aan te pakken, terwijl er toch duizenden openstaande vacatures zijn. “7.000 jongeren hebben geen job en volgen ook geen opleiding of begeleidingstraject”, zegt Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache. “We moeten eerst iedereen weer op de radar krijgen. Dat kan door voor elke jongere een ontwikkelingsplan bij te houden dat ook na het verlaten van de school nog wordt opgevolgd.”

Sp.a ziet ook heil in meer samenwerking met het bedrijfsleven in de vorm van “matchmakers” in technische en beroepsscholen, publiek-private “gereedschapsnaties” per sector waar leerlingen met hoogtechnologisch materieel een stiel kunnen leren en meer jobs in de sociale economie - zowel privaat als publiek.

Om de Antwerpenaar meer inkomenszekerheid te bieden, willen de socialisten het leefloon aanpassen. “Er moet een referentieloon komen dat gebaseerd is op hoe duur het is om in onze stad te leven”, zegt lijsttrekker Jinnih Beels. “Alleen zo krijg je een menswaardig inkomen voor iedereen.” Sp.a pleit ook voor een maximumfactuur bij het Zorgbedrijf en een huurgarantiefonds dat verhuurders moet overtuigen om aan kwetsbare groepen te verhuren.

Energie ziet sp.a als een basisrecht en daarom wil de partij geen afsluitingen of zelfs budgetmeters meer, maar wel meer begeleiding voor wie schulden heeft, een sociaal nultarief bij warmtenetten en prefinanciering (door de netbeheerder) van energiebesparende investeringen.

Verkiezingsnieuws