© ISOPIX

Curieuzeneuzen: De Backer pleit voor uitbreiding LEZ en volledige overkapping Ring

Ook Antwerps Open Vld-lijsttrekker Philippe De Backer reageert verontrust op de resultaten van Curieuzeneuzen, het grootschalige onderzoek naar de luchtvervuiling in Vlaanderen. De Antwerpse lucht blijkt heel vervuild door de uitstoot van het verkeer. De Backer pleit onder meer voor een autoluw centrum en een LEZ op de Schelde.

joro

“Gezonde lucht is basisrecht”, stelt Philippe De Backer. “De Ring, de slechte doorstroming en haven zijn de pijnpunten. Laten we dit aanpakken met de overkapping, een autoluw centrum en de LEZ op de Noordzee en Schelde”, oppert hij. “Ik ben ook vader, en wil dat mijn kinderen gezond kunnen opgroeien. Net zoals elke Antwerpenaar.”

Om de luchtvervuiling aan te pakken denkt De Backer onder meer aan een uitbreiding van de lage-emissiezone en het volledig overkappen van de Ring. “Die twee gaan voor mij hand in hand”, aldus De Backer.

LEES OOK: Luchtvervuiling in kaart gebracht: alle steden in gevarenzone, maar ook de meeste dorpen kennen hun zwart punt

Autoluw centrum

Open Vld Antwerpen pleit verder voor een autoluw centrum. “Niet met betonnen palen maar met een slim systeem zoals in Mechelen. Bewoners houden toegang, familie kan op bezoek komen. Maar leveringen door zwaar vrachtverkeer gebeuren buiten de schooluren in venstertijden.”

Ook meer groen in de stad kan soelaas bieden volgens De Backer. “Bomen zijn een geweldige luchtfilter. We moeten onze parken verzorgen, eventueel opnieuw aanleggen. Waar mogelijk planten we groen. Dat is goed voor lucht én de opwarming.”

Klimaatneutraal

De overheid, en dus Stad Antwerpen, moet voor De Backer het goede voorbeeld geven. “Ik wil dat de Stad Antwerpen tegen 2024 een volledig klimaatneutrale organisatie is.”

De Backer, die momenteel Staatssecretaris voor de Noordzee is, stelde al een LEZ op de Noordzee in. Schepen die doorvaren naar Antwerpen doen dat op schonere brandstof met minder zwavel- en stikstofuitstoot. “Door schepen beter te controleren en normen op te leggen op zee, verbeteren we de luchtkwaliteit én de leefbaarheid op land, en zeker in Antwerpen, via onze haven.”

Curieuzeneuzen: Groen wil aantal doden door luchtvervuiling tegen 2024 halveren

© Joris Herregods

Dé les die Groen trekt uit de resultaten van het burgeronderzoek Curieuzeneuzen is “dat steden die investeren in mobiliteitsstromen en autoluwe stadskernen duidelijk beter scoren dan steden die koning auto alle ruimte laten”. Uit het onderzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij, de Universiteit Antwerpen en De Standaard blijkt dat in een derde van de Vlaamse steden en gemeenten zeker één meetpunt de Europese norm van 40 microgram/m3 overschreden wordt. Van de 20.000 metingen noteert 2,3 pct boven de norm. Voor Groen betekent dit dat het “bijzonder slecht gesteld” is met de Vlaamse en Brusselse luchtkwaliteit.

LEES OOK. Luchtvervuiling in kaart gebracht: alle steden in gevarenzone, maar ook de meeste dorpen kennen hun zwart punt

Op twee weken van de gemeenteraadsverkiezingen grijpt Groen de resultaten van Curieuzeneuzen aan om de gezondheid van de burgers als de inzet van die stembusgang te zien. “Met Groen nemen we aanstoot aan de uitstoot”, zegt voorzitter Meyrem Almaci. “We engageren ons om tegen 2024 het aantal doden ten gevolge van luchtvervuiling te halveren.”

De partij ziet in de resultaten een Antwerpen dat “donkerrood” kleurt en een Gent dat “herademt”. “Het Gents circulatieplan werkt”, meent Almaci. “Gezondere lucht, minder files, meer fietsers en openbaar vervoer. Met Groen in het bestuur maken we steden leefbaar en gezond. Na 14 oktober willen we dat beleid ook in de rest van Vlaanderen en Brussel uitrollen door ook in andere steden mobiliteitsplannen uit te rollen.”

De lage-emissizones die nu al bestaan worden volgens Almaci “een onoverzichtelijk kluwen”, en daarom pleit ze voor “één zone gezonde lucht in heel Vlaanderen”.

Volgens Almaci is de Vlaming de ongezonde lucht meer dan beu. “We zijn de roetvlek van Europa, en dat kost jaarlijks duizenden mensenlevens. Joggen in de stad is ongezonder dan thuis blijven. Zelfs ongeboren kinderen ontsnappen er niet aan.”

De wagen bannen uit de stad? Met welke lijsttrekker deel jij de meeste standpunten rond Mobiliteit?

Wat denken de kopstukken van de grote Antwerpse partijen over de ontwikkeling van het Oosterweeltracé, de rol van de auto in de stad of een circulatieplan naar Gents model? En in hoeverre sluit jouw mening aan bij die van Jinnih Beels of Philippe De Backer? Om jou als kiezer beter te informeren vroegen we alle kopstukken naar hun mening over 6 thema’s die belangrijk zijn in de stad Antwerpen. Vandaag is dat het thema MOBILITEIT. Op basis van heel concrete vragen kom je hun standpunten te weten. Bovendien zie je ook bij wie jij het best aansluit. Zo weet je perfect waar de verschillende partijen voor staan en kan je goed geïnformeerd gaan stemmen. Succes!

De Ring die dagelijks dicht slibt, de Antwerpse binnenstad die moeilijk bereikbaar is door de knip van de Leien, bestuurders die zich vastrijden in de vele wegenwerken,… we hoeven u niet te vertellen dat de mobiliteit heel wat Antwerpenaars in de ban houdt. Alle partijen hebben dit thema hoog op hun prioriteitenlijstje staan, maar de oplossingen verschillen drastisch. Zo willen enkele partij de wagen uit de stad verbannen, terwijl andere vinden dat de auto nog steeds haar plek verdient in het stadsbeeld. Ook wat betreft de Oosterweelverbinding en de overkapping is er, ondanks een breed gedragen akkoord, in politieke kringen nog geen algehele eensgezindheid.

Wat is jouw mening? En op welke lijsttrekker lijk jij het meest? Beoordeel hieronder onze stANTpunten en vergelijk de meningen:

Jinnih Beels na onderzoek Curieuzeneuzen: “Schuldig verzuim om niet te investeren in slimme mobiliteit en energie”

© Victoriano Moreno

“Als politica, als Antwerpenaar, als moeder vind ik de resultaten van Curieuzeneuzen meer dan zorgwekkend. Willen we dat mensen gerust in de stad kunnen wonen, moeten we meer dan een tandje bijsteken.” Zo reageert Antwerps sp.a-lijsttrekster Jinnih Beels op het grootschalig onderzoek naar luchtvervuiling door verkeer in Vlaanderen. Zij spreekt van “schuldig verzuim” als er nu niet gekozen wordt voor een ander mobiliteitsbeleid en andere energievormen.

De stad Antwerpen komt er beroerd vanaf in de Curieuzeneuzen-onderzoek. De lage-emissiezone die werd ingevoerd door de huidige meerderheid is op zich dus geen wonderoplossing. “De LEZ mag geen excuus zijn om verder niets te doen. De LEZ moet een sluitstuk zijn van een nieuw mobiliteitsbeleid”, zegt Jinnih Beels.

LEES OOK: Luchtvervuiling in kaart gebracht: alle steden in gevarenzone, maar ook de meeste dorpen kennen hun zwart punt

Sp.a kiest voor meer tram en treinverbindingen van en naar de stad, nieuwe fietsverbindingen zodat bewoners uit de districten op maximum 20 minuten in de stad geraken, het stimuleren van autodelen en elektrificatie van het wagenpark en een doordacht circulatieplan voor het stadscentrum met een groter aandeel autoluwe woonstraten. Sp.a beoogt een autovrije zone van aan de Schelde tot het Operaplein en een autoluwe as van het Operaplein tot de Turnhoutsepoort.

Voorts wil de partij de LEZ stapsgewijs uitbreiden, het openbaar vervoer tegen 2030 emissievrij maken en ontploffingsmotoren tegen 2035 weren op het hele grondgebied van de stad.

De haven en de scheepvaart zijn ook een voorname bron van luchtvervuiling in de stad. Voor sp.a moet de haven de omslag maken naar koolstofvrije en circulaire industrie. De socialisten pleiten voor meer containervoer via water en spoor, het verwarmen van de stad met de restwarmte uit de haven, zonnepanelen op alle daken in de haven, en (cruise)schepen aan de stekker (walstroom). De restwarmte uit de Antwerpse haven wil de partij gebruiken om de gebouwen in Antwerpen via een warmtenet mee te verwarmen.

LEES OOK: Curieuzeneuzen: Groen wil aantal doden door luchtvervuiling tegen 2024 halveren

stANTpunt-checker: De wagen bannen uit de stad? Met welke lijsttrekker deel jij de meeste standpunten rond Mobiliteit?

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio

MEER OVER Philippe De Backer Antwerpen