Fouad Belkacem weet volgende maand of hij Belg mag blijven of niet

Print

Links: aankomst Belkacem aan hof van beroep. Rechts: archiefbeeld Fouad Belkacem. Foto: vdaa, belga

Antwerpen -

Het hof van beroep in Antwerpen beslist op 23 oktober of Fouad Belkacem zijn Belgische nationaliteit verliest of niet. Volgens het openbaar ministerie is hij ernstig tekort geschoten in zijn verplichtingen als Belgisch burger.

De zaak-Belkacem liep vanmorgen vertraging op omdat hij niet kon worden overgebracht uit de gevangenis van Hasselt. De federale politie had geen vervoer of manschappen om hem naar het hof van beroep in Antwerpen te brengen.

Op de zitting van 26 juni, toen de zaak een eerste keer werd uitgesteld door een staking in de gevangenis, werd meteen een fax gestuurd naar de gevangenis van Hasselt dat hij op 25 september naar het hof van beroep moest worden gebracht. Dinsdagmorgen bleek hij niet aanwezig te zijn.

(lees verder onder de video)

Aankomst Belkacem aan hof van beroep

Het openbaar ministerie én de verdediging van Fouad Belkacem reageerden verbolgen op het nieuws. Belkacem wil zijn proces bijwonen, omdat er voor hem veel op het spel staat. Om die reden had het hof in juni een uitstel toegestaan.

Terro-afdeling

Belkacem zit opgesloten in de speciale terro-afdeling van de gevangenis van Hasselt. De politie van Limburg Regio Hoofdstad (LRH) moest hem overbrengen naar Antwerpen, maar “het bericht dat hij vandaag moest worden overgebracht, bereikte ons gisteren laattijdig waardoor wij niet de nodige mensen en middelen vonden om het vervoer te verzekeren”, klonk het bij LRH.

Fouad Belkacem werd in januari 2016 veroordeeld tot twaalf jaar cel en 30.000 euro boete als leider van de terroristische groepering Sharia4Belgium. In oktober 2016 werd de procedure gestart om hem zijn Belgische nationaliteit te ontnemen. Volgens het Antwerpse parket-generaal vormt hij een permanente bedreiging voor de openbare veiligheid en is hij ernstig tekort geschoten in zijn verplichtingen als Belgisch burger.

Tekortkomingen

De advocate van Belkacem erkent die tekortkomingen, maar vindt niet dat hij nog langer een gevaar vormt. Zijn Belgische nationaliteit afnemen zou disproportioneel zijn. “Hij heeft veel spijt en had nooit gedacht dat het hele Sharia4Belgium-verhaal op dit zou uitdraaien. Het enige dat hij nu nog wil, is bij zijn gezin zijn, werken en een gewoon leven leiden”, stelde meester Liliane Verjauw.

Belkacem vreest dat als hem de Belgische nationaliteit ontnomen wordt, en hij dus enkel nog de Marokkaanse overhoudt, een uitlevering aan Marokko de volgende stap zal zijn. “Maar zijn verbondenheid met Marokko is nihil”, aldus Verjauw.

Advocaat-generaal Dirk De Waele merkte op dat hij de Belgische nationaliteit enkel kreeg onder de opschortende voorwaarde dat hij zich als Belg bleef gedragen. Hij overliep vervolgens nog eens alle veroordelingen die Belkacem had opgelopen: van het belagen van politici en het aanzetten tot haat tegen niet-moslims? tot leider van een terroristische organisatie, waarbij hij het omverwerpen van de westerse democratie als doel had gesteld.

MEEST RECENT