Verkiezingen 2018 Antwerpen

Studie naar discriminatie op Antwerpse huurmarkt is volgens Fons Duchateau “duidelijk electoraal geïnspireerd”

Print

Video: ATV

Antwerpen -

Antwerps OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA) heeft geen goed woord over voor een VUB-studie, waaruit blijkt dat 40 procent van de mensen met een exotische naam wordt ­gediscrimineerd op de huurmarkt in Antwerpen. Volgens de N-VA’er heeft het onderzoek politieke motieven. Daarnaast wil hij niets weten van de gevraagde praktijktesten: “Zuivere windowdressing.”

LEES OOK. Vier op de tien allochtonen gediscrimineerd op Antwerpse huurmarkt

“Het onderzoek is duidelijk electoraal geïnspireerd”, vindt Duchateau. “De onderzoeker heeft banden met de linkse partij PVDA, de studie wordt gelost drie weken voor de gemeenteraadsverkiezingen, en werd al doorgesproken met de oppositiepartijen”, zegt Duchateau in De Ochtend op Radio 1. “Door de manier waarop de studie gebruikt wordt, zaait de professor twijfel over de kwaliteit van zijn onderzoek.”

Studie naar discriminatie op Antwerpse huurmarkt is volgens Fons Duchateau “duidelijk electoraal geïnspireerd”
Fons Duchateau Foto: BELGA

Windowdressing

Het platform Praktijk­testen Nu vraagt op basis van het onderzoek dat Antwerpen praktijktesten ­invoert om discriminatie op de huurmarkt objectief vast te stellen. In Gent bestaan die al. Daar is Duchateau niet over te spreken. “Praktijktesten werken niet, ik geloof er niet in. In Gent zijn die testen zuivere windowdressing, ze controleren enkel immokantoren en makelaars, geen privépersonen”, zegt Duchateau. “Men zet mensen gewoon aan om creatiever te zijn als ze willen discrimineren. Dan nodigen verhuurders mensen eenmaal uit, maar krijgen de woning toch niet.” Hij vindt dat het probleem via praktijktesten niet ten gronde wordt aangepakt, en wil vooral inzetten op sensibilisering.

“Het probleem is dat eigenaars niet aan bepaalde mensen willen verhuren”, laat Duchateau nog weten via zijn woordvoerder Michael Lescroart. “Ze associëren ook vaak armoede met kleur. Gedegen onderzoek heeft trouwens al aangetoond dat bij wijze van spreken een Mohammed mét een job sneller een huurwoning zal vinden dan een Jan zonder job.”

“Praktijktesten tonen een probleem aan, maar lossen het niet op” vervolgt hij. “Je kan racisme beter op een meer structurele manier aanpakken, zoals we bijvoorbeeld doen door meer diversiteit in het politiekorps te krijgen of door hoogopgeleide anderstalige nieuwkomers werkervaring te bieden bij de stad.”

“Hoog tijd voor praktijktesten”

Studie naar discriminatie op Antwerpse huurmarkt is volgens Fons Duchateau “duidelijk electoraal geïnspireerd”
Yasmine Kherbache. Foto: WAS

Yasmine Kherbache, Vlaams Parlementslid en gemeenteraadslid in Antwerpen voor sp.a, pleit wel voor de praktijktesten. Ze wijst erop dat praktijktesten alvast in Gent geleid hebben tot minder discriminatie: van 26 naar 14 pct.

Kherbache merkt “een groot verschil in aanpak tussen Antwerpen en Gent”. “Het wordt hoog tijd dat men ook in Antwerpen het probleem durft benoemen en aanpakken”, meent de sp.a’er. “Tot nu is het probleem te veel gerelativeerd. N-VA, en Vlaams Belang, blijven zich als enige partijen verzetten, en daardoor blijft het probleem bestaan.” Federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) sprak zich al uit voor mystery calls op de arbeidsmarkt, en ook Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld) is een voorstander, meldt Kherbache. Met praktijktesten kan deze kwestie in kaart gebracht worden, meent ze, en kan de welles-nietesdiscussie overstegen worden.

“Respect moet soms worden afgedwongen”

Studie naar discriminatie op Antwerpse huurmarkt is volgens Fons Duchateau “duidelijk electoraal geïnspireerd”
Wouter Van Besien. Foto: Victariano Moreno

Ook Groen stelt dat Antwerpen zo snel mogelijk praktijktesten moet invoeren. “Voor ons is het kristalhelder: in het volgende bestuursakkoord moet de invoering van praktijktesten op de arbeids- en woonmarkt worden opgenomen”, zegt Antwerps lijsttrekker Wouter Van Besien.

De makelaars die niet discrimineren, ziet Groen naar eigen zeggen als partners. De partij roept het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) dan ook op om meldingen van discriminatie beter op te volgen en werk te maken van systematische praktijktesten op Vlaams niveau. Op stedelijk niveau belooft Groen alvast praktijktesten als het zelf in het stadsbestuur geraakt na de komende gemeenteraadsverkiezingen.

“Groen staat daar garant voor”, zegt Van Besien. “Discriminatie op basis van afkomst, geslacht, leeftijd of handicap hoort niet thuis in Antwerpen. We moeten inzetten op gedragsverandering, maar hardleerse makelaars of verhuurders moeten worden aangepakt. Respect moet soms worden afgedwongen.”

Studie naar discriminatie op Antwerpse huurmarkt is volgens Fons Duchateau “duidelijk electoraal geïnspireerd”
Foto: Victoriano Moreno

“Stedelijke informatiecampagnes en een centraal meldpunt”

“Discriminatie tolereren we niet op het werk, in het onderwijs, op de woonmarkt, nergens.” Dat zegt CD&V-vicepremier en Antwerps lijsttrekker Kris Peeters.

“We gaan in Antwerpen voor stedelijke informatiecampagnes en een centraal meldpunt om discriminatie en racisme te melden. Er komen praktijktesten op de arbeids- en woonmarkt”, zo kondigt hij nog aan.

De Backer: “problematiek objectief in kaart brengen”

Studie naar discriminatie op Antwerpse huurmarkt is volgens Fons Duchateau “duidelijk electoraal geïnspireerd”
Philippe De Backer Foto: ISOPIX

Staatssecretaris en Antwerps Open Vld-lijsttrekker Philippe De Backer stelt in een reactie dat hij de problematiek eerst “objectief in kaart wil brengen” en een protocol wil afsluiten met professionele verhuurders, vooraleer er eventueel praktijktesten kunnen volgen als sensibilisering niet zou werken.

De Backer zegt “geschokt” te zijn door de cijfers van de VUB-studie. “Het is opnieuw het bewijs dat we ons in de samenleving te veel schuldig maken aan hokjesdenken, in plaats van uit te gaan van de individuele mens”, aldus De Backer, die het probleem stap voor stap wil aanpakken door eerst een studie te bestellen om de discriminatie in kaart te brengen en door een protocol af te sluiten met de sector. Die laatste kan “inzicht bieden in de geldende dynamieken en er samen met ons voor zorgen dat racisme en discriminatie er zoveel mogelijk uitgaan”, stelt hij.

Pas als die sensibilisering niet zou werken en de studie zou uitwijzen dat praktijktesten aangewezen zijn, wil De Backer praktijktesten “op een professionele manier” invoeren. Daarnaast stelt hij voor om verhuurders beter te beschermen, aangezien zij nu vaak huurders kiezen op basis van een (vermoeden van) stabiel inkomen. “Als blijkt dat verhuurd vastgoed slecht behandeld wordt door de huurder, moet de verhuurder altijd sneller het contract met de huurder kunnen verbreken”, zegt De Backer ook nog.