Regering wil meer opvangcapaciteit maar weet nog niet waar

Tot vorig jaar werden in Gent ook vluchtelingen vastgehouden op een ponton. Foto: David Van Hecke

Regering wil meer opvangcapaciteit maar weet nog niet waar

Print

De regering wil het aantal plaatsen in gesloten instellingen met zowat 300 eenheden verhogen. Over de manier waarop – een kazerne of een gevangenisboot – kwam er nog geen finale beslissing.

De ministerraad baarde op het eerste gezicht een muis. Na afloop herhaalde Charles Michel in de eerste plaats alle bekende visies. Er bestaat eensgezindheid om het aantal plaatsen in gesloten instellingen – voor uitgeprocedeerde asielzoekers of transmigranten – op te trekken. Maar over de manier waarop kwam er nog geen uitsluitsel. De keuze gaat onder meer tussen een kazerne of een gevangenisboot.

Regering wil meer opvangcapaciteit maar weet nog niet waar
Staatssecretaris voor Asiel Theo Francken (N-VA) Foto: BELGA

Gevangenisboot

Het voorstel van een gevangenisboot kwam van staatssecretaris voor Asiel Theo Francken (N-VA). Het ponton werd twee jaar geleden al in Gent gebruikt om de toestroom van migranten op te vangen. Het ‘drijvend dorp’ lag aan de Ringkaai in Gent en werd voor rekening van Fedasil uitgebaat door G4S Care. Maar de zoektocht naar de nodige vergunningen en het aanwerven van 400 man personeel kan al snel enkele maanden. Voor de zomer van 2019 kan het ponton niet in gebruik worden genomen.

Op de persconferentie na de ministerraad beklemtoonde Francken dat er tegen de zomer wel degelijk een oplossing moet zijn. Hij gaat nu de verschillende denksporen verder uitwerken. Het doel blijft om op korte termijn 300 plaatsen te creëren. Momenteel telt de gesloten opvang zowat 600 plaatsen.

Begeleiding

De raad volgde alvast het voorstel van vicepremier Kris Peeters (CD&V) om de begeleiding van transmigranten te versterken. Die moeten van bij hun aankomst op hun rechten worden gewezen waardoor ze eventueel ervan overtuigd kunnen worden om asiel aan te vragen.

Regering wil meer opvangcapaciteit maar weet nog niet waar
Foto: BELGA

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wees de suggestie van N-VA-voorzitter Bart De Wever om de gsm’s van de transmigranten af te nemen van de hand. ‘Dat gaan we niet doen.’ Hij wees er op dat er sedert dit jaar al 427 dossiers rond mensensmokkel zijn aangemaakt. In het kader van dergelijke onderzoeken worden gsm’s uitgelezen. Bij een verdenking van mensensmokkel mag de politie gsm’s onmiddellijk in beslag nemen, tenminste bij een betrapping op heterdaad.

Ondertussen heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) met de Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) een actieplan afgesproken om de overlast nabij het Maximiliaanpark te beperken. Hij wilde evenwel geen nadere details geven. Naar zijn zeggen beseffen de Britten de ernst van de zaak. ‘Jullie probleem is ook ons probleem.’

MEEST RECENT