WWF en Natuurpunt werken aan vogelgebied middenin Antwerpse haven

Foto: BELGAONTHESPOT

WWF en Natuurpunt werken aan vogelgebied middenin Antwerpse haven

Print

In het Antwerpse havengebied zijn inrichtingswerken begonnen om het natuurreservaat De Kuifeend en de Grote Kreek aantrekkelijker te maken voor water- en waadvogels. Het domein, te midden van treinsporen en havenbedrijven, is nu al een belangrijke broed- en overwinteringsplek voor veel vogelsoorten.

Het stukje groen tussen de industriële terreinen van de Antwerpse haven is eigendom van spoorwegmaatschappij NMBS, maar wordt al sinds 1972 beheerd door Natuurpunt. Het staat ook ingeschreven als beschermd natuurgebied. In 2007 en 2008 werd een deel van het reservaat al heraangelegd met fondsen van de NMBS, ter compensatie van de aanbouw van een containerterminal in de zone van het natuurgebied.

Nu stelt WWF België een fonds van 250.000 euro ter beschikking om de bodem van het terrein af te graven. Door de weidegrond te verlagen naar het niveau van oppervlaktewater ontstaat een zogenoemd plas-drasgebied: een waterverzadigde grond met een combinatie van plassen en slikachtige vlaktes. Dat is een ideale omgeving voor waad- en watervogels om eten te vinden en te broeden.

“Het natuurgebied De Kuifeend en de Grote Kreek speelt nu al een belangrijke rol als trek-, broed- en overwinteringsgebied voor veel vogelsoorten”, zegt Ludo Benoy van Natuurpunt Antwerpen Noord. “Zo overwinteren hier volgens de laatste tellingen ongeveer 1.200 krakeenden. Dat is 2 procent van het totale aantal krakeenden in noordwestelijk Europa.”

Op een 10 hectare groot terrein, dat omgeven wordt door een bufferdijk om de natuur af te sluiten van de industrie, wordt de bodem op ongeveer 7 hectare afgegraven. “In totaal wordt 35.000 kubieke meter grond verplaatst”, zegt Jonas Dillen van Natuurpunt. “Dankzij een 3D-projectie en gps kan de aannemer op de centimeter precies afgraven wat we willen.” De afgraving gebeurt niet perfect plat, maar in een licht golvend microreliëf, zodat op sommige plaatsen plassen en op andere plaatsen drassige gebieden ontstaan. Een pomp op zonne-energie zorgt voor de aanvoer van water vanuit een nabijgelegen beek.

De werken zullen in totaal ongeveer zes weken in beslag nemen. Ongeveer de helft van het bedrag van WWF zal naar deze werken gaan, de rest zal Natuurpunt gebruiken voor verdere inrichtingen in het gebied.