Gezin vrijgelaten uit gesloten centrum omwille van psychologische problemen bij de kinderen

De woonunits voor gezinnen in het gesloten centrum in Steenokkerzeel. Foto: BELGA

Gezin vrijgelaten uit gesloten centrum omwille van psychologische problemen bij de kinderen

Print

Ook het tweede gezin dat werd opgesloten in woonunits in het gesloten centrum van Steenokkerzeel, wordt vandaag vrijgelaten. De coach van de kinderen drong daarop aan. Intussen is een nieuw gezin gearriveerd.

De kersverse woonunits voor gezinnen, die ruim een maand geleden geopend werden op het domein van het gesloten centrum in Steenokkerzeel, hebben nog steeds niet één uitwijzing voortgebracht. Het gezin uit Azerbeidzjan dat er begin september als tweede in werd ondergebracht, wordt vandaag nog overgebracht naar een open terugkeerwoning - vanwaaruit het eerder al eens was gaan lopen. Het gaat om een moeder met haar vijf kinderen, die al jaren in België verblijven, maar van wie de asielaanvragen telkens werden afgewezen.

De reden voor vrijlating is een combinatie van twee elementen. De eerste is de gezondheidstoestand van een van de kinderen. Het kampt al sinds kort na het begin van de opsluiting zo’n twee weken geleden met psychologische problemen. Daarom ging de coach die het gezin opvolgt niet akkoord met verlenging van de opsluiting.

Daarnaast diende het gezin ook opnieuw een asielaanvraag in. “Daardoor was er geen perspectief meer om het gezin binnen de maximale opsluitingstermijn van 28 dagen te kunnen terugsturen”, klinkt het bij staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Hij roept het gezin op om ‘niet te gaan lopen’ uit de open terugkeerwoning en om ‘in het belang van de kinderen mee te werken aan terugkeer.’

Carrousel

Intussen is maandag wel weer een nieuw, Armeens, gezin in het gesloten centrum in Steenokkerzeel gearriveerd.

Daarmee lijkt maar geen einde te komen aan de carrousel van opsluiten en weer vrijlaten, die sinds de opening van de gezinsunits op gang is getrokken. Het eerste gezin dat erin werd opgesloten, afkomstig uit Servië, moest na de maximale opsluitingstermijn van 28 dagen vrijgelaten worden. Het ging - al voor de derde keer - opnieuw op de loop vanuit de terugkeerwoning, waarna de moeder en haar vier kinderen weer werden opgepakt.

Intussen verblijft het gezin sinds afgelopen vrijdag opnieuw in Steenokkerzeel. Als het binnen de drie weken niet kan worden uitgewezen - wat plausibel is, want het gezin heeft nog een asielprocedure lopen - zal het opnieuw vrijgelaten moeten worden.

“Zwaar voor jonge kinderen”

Ons land stopte tien jaar geleden met het opsluiten van kinderen, na verschillende veroordelingen door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Sinds augustus is de federale regering er opnieuw mee begonnen, omdat te veel gezinnen op de loop gingen voor hun uitwijzing. De aparte units, met meer comfort en privacy, moeten nieuwe veroordelingen voorkomen. Maar honderden organisaties kwamen ertegen in het verweer.

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen bezocht vorige maand al het Servische gezin in het gesloten centrum en toonde zich toen bezorgd over hun leefomstandigheden. “Ik hoorde en zag er dat ze angstig en bezorgd zijn”, zei hij. “De kinderen werden in België geboren en speelden tot voor kort vrij rond. Nu leven ze plots geïsoleerd, zonder vrijheid en zonder bezoek. Dat is zwaar voor jonge kinderen.”

Nu in het nieuws