Schepen bevoegd voor Wonen, Sociale Zaken, Integratie en Inburgering, Diversiteit en Samenlevingsopbouw

Evaluatie beleid schepen Duchateau: andere aanpak van daklozenopvang en armoedebestrijding

De coalitie van N-VA, CD&V en Open Vld sloot eind 2012 een bestuursakkoord af. Aan het einde van de legislatuur is het moment aangebroken voor een evaluatie. We kijken naar de meest concrete voorstellen. Er staan ook veel engagementen en intenties in het bestuursakkoord, maar die zijn moeilijk te beoordelen. De burgemeester en schepenen krijgen de mogelijkheid om duiding te geven. Antwerps schepen van Sociale Zaken en OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA) is vooral trots op de aanpak van de dakloosheid. Maar het frustreert hem dat hij geen positieve knik kan teweegbrengen in de armoedecijfers.

SVW

MEER OVER