REUTERS

Franstalige christelijke bediendebond houdt vast aan staking bij Ryanair op 28 september

De Franstalige christelijke bediendebond CNE houdt vast aan de geplande staking van 28 september bij de Ierse lowcostmaatschappij Ryanair. Het voorstel van Ryanair dinsdagavond om vakbondsdelegaties te erkennen voor de in België gebaseerde piloten en het cabinepersoneel, en om te onderhandelen over collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) volgens het Belgische arbeidsrecht, is voor de vakbond “op verschillende punten onaanvaardbaar”.

Ryanair zegt bereid te zijn om te aanvaarden dat “elke toekomstige cao in België geregistreerd zal zijn, onderworpen zal zijn aan Belgisch recht en dat de Belgische rechtbanken bevoegd zullen zijn voor disputen in het kader van die cao”. De in België gebaseerde Ryanair-werknemers zullen ook onder de Belgische sociale zekerheid komen. Dit alles kan voor de maatschappij vanaf 1 maart 2020.

Maar die termijn vindt CNE niet aanvaardbaar. De vakbond benadrukt ook dat het voorstel enkel betrekking heeft op werknemers onder Ryanair-contract, terwijl 50 procent van de werknemers en de nieuw aangeworven krachten onder Crewlink-contract staan en het voorstel dus niet geldt voor hen.

Het voorstel van Ryanair heeft enkel als bedoeling om een “gedragsverandering over sociaal overleg bij de luchtvaartmaatschappij te tonen, die niet geloofwaardig is”.

De vakbond wil de geplande staking van 28 september niet afblazen.

Nu in het nieuws