Premier Charles Michel geeft Theo Francken deadline: tegen vrijdag effectieve voorstellen over aanpak transmigranten

Foto: belga/photo news

Premier Charles Michel geeft Theo Francken deadline: tegen vrijdag effectieve voorstellen over aanpak transmigranten

Print

Premier Charles Michel (MR) wil dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) tegen de ministerraad van vrijdag effectieve en concrete voorstellen uitwerkt over de aanpak van de transmigranten in het algemeen en rond het Maximiliaanpark in het bijzonder.

In een gesprek met Belga benadrukt premier Michel dat de uitwijzing van delinquente illegalen “de absolute prioriteit” moet zijn. Hij hamert erop dat het respect voor de rechtsstaat “het belangrijkste punt” is en roept de transmigranten in ons land op een asielaanvraag in te dienen, waardoor ze een beroep kunnen doen op het netwerk van Fedasil.

Ook dringt de eerste minister aan op de nood aan een goede samenwerking met de lokale autoriteiten, in het bijzonder de stad Brussel, om te waken over de openbare orde, de rust en de sereniteit. “We moeten het business model van de smokkelaars breken”, aldus nog premier Michel.

Woensdag vindt in het Oostenrijkse Salzburg een informele top plaats van staats- en regeringsleiders, waarop het migratiedossier opnieuw op de agenda staat. In de marge van die bijeenkomst zal premier Michel een onderhoud hebben met zijn Britse collega Theresa May, om zich te vergewissen van de perfecte samenwerking van de Britse autoriteiten, met name bij de controle van de grenzen.

MEEST RECENT