© carlo coppejans

STANDPUNT. Snelwegparkings sluiten? Dan vergroot de kans op dodelijke ongevallen

Er komt tegen de zomer van 2020 een nieuwe parking voor vrachtwagens op Linkeroever in Antwerpen met 370 plaatsen. Dat is goed nieuws voor de transportsector. Hoe meer vrachtwagenchauffeurs in staat worden gesteld om hun verplichte rij- en rusttijden na te leven, hoe kleiner de kans op dodelijke ongevallen.

Christof Willocx