© Photo News

Na bijna 20 jaar uitspraak over dioxinecrisis: vetsmelter Verkest moet 24 miljoen euro betalen

Bijna twintig jaar na het uitbreken van de dioxinecrisis is voor de Gentse correctionele rechtbank een uitspraak gevallen over de afhandeling van de schadevergoedingen. Vetsmelter Verkest moet 24 miljoen euro betalen aan het federaal voedselagentschap FAVV.

De dioxinecrisis barstte in 1999 los, nadat dioxines in de voedselketen terecht waren gekomen. Uit onderzoek bleek dat de besmetting haar oorsprong vond bij het bedrijf Verkest in Deinze en bij het Waalse Fogra. Het bedrijf Fogra leverde met giftige pcb’s besmette vetstoffen aan Verkest, die ze aan de veevoederbedrijven verdeelde. De Verkests leverden zogezegd gesmolten dierlijk vet aan meng- en veevoederfabrikanten, terwijl het om een mengsel van dierlijk en technisch vet ging.

Eerste uitspraak in 2013

Jan en Lucien Verkest werden later schuldig bevonden aan valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken en bedrog in koopwaar. In 2013 deed de Gentse correctionele rechtbank al uitspraak op burgerlijk gebied. De rechtbank veroordeelde vetsmelter Verkest toen tot het betalen van meer dan een miljoen euro aan schadevergoedingen aan benadeelden van de dioxinecrisis.

Over de schadevergoeding van de andere partijen werd toen echter nog geen uitspraak gedaan. De Belgische Staat wou voorheen 236.291.451,53 euro schadevergoeding en het Vlaamse gewest 149.241.000 euro, maar in 2013 bleek dat ze daarvoor nog geen verzoekschrift hadden ingediend.

24 miljoen euro

Bij de behandeling van de zaak in mei stelden alleen het FAVV en verschillende veevoederbedrijven zich voor de rechtbank. Het FAVV eiste in totaal 24,1 miljoen euro, waarvan 16 miljoen euro operationele kosten, die krijgt het nu dus toegewezen. Het gaat onder meer om de personeelskosten van extra aanwervingen die gemaakt werden door de acute dioxinecrisis. De verschillende veevoederbedrijven eisten samen een bedrag van meer dan 10 miljoen euro.