Verkiezingen 2018 - Hoboken

Groen identificeert gevaarlijkste verkeerssituaties in Hoboken

Op de Sint Bernardsesteenweg kwam eind vorig jaar nog een fietser om het leven. Foto: Google Street View

Groen identificeert gevaarlijkste verkeerssituaties in Hoboken

Print
Hoboken -

Groen voerde zaterdag campagne in Hoboken, waar de verkeersveiligheid hoog op de agenda staat. De partij hield er een bevraging rond de verkeersveiligheid, waaruit bleek dat 90% van de Hobokenaren aangaven dagelijks langs gevaarlijke kruispunten te passeren. De bevraging bracht de acht gevaarlijkste straten in beeld.

De Antwerpsesteenweg staat op nummer 1 qua gevaarlijkste verkeerssituatie in Hoboken. Verder zijn er de Steynstraat, de Sint Bernardsesteenweg en de Kapelstraat. Uit de bevraging bleek ook dat de Hobokenaren zich niet echt veilig voelen in de Aartselaarstraat, de Oudestraat en de Draaiboomstraat. Ook de Kioskplaats werd genoemd, al wordt die op dit moment heraangelegd met fietspaden.

Hiervoor heeft Groen de volgende oplossingen: “De belangrijke kruispunten moeten heraangelegd worden tot conflictvrije kruispunten, de fietsers moeten altijd voorrang krijgen bij het oversteken op een fietspad (wat nu niet altijd het geval is) en het doortrekken van ontbrekende fietsroutes naar het centrum van Antwerpen.”

De belangrijkste conclusies van de bevraging zijn: 36% van ouders die hun kinderen met de fiets naar school brengen, voelen zich daar onveilig. Een groot verschil met de 20% die geen kinderen naar school brengen. Grootste oorzaken voor de onveiligheid: ontoereikende fietsinfrastructuur op drukke banen, overdreven snelheid van automobilisten (zone 30 die niet gerespecteerd wordt) en te smalle fietspaden. Voor Groen is verkeersveiligheid een prioriteit op het verkiezingsprogramma.

“Ouders schakelen uit angst over op auto”

“Zulke gevaarlijke kruispunten werken niet en moeten conflictvrij gemaakt worden”, zegt Wouter Van Besien. “Dat kan relatief goedkoop, maar vaak maakt men zich er van af met het argument dat het de verkeersdoorstroom zou vertragen.”

Ook Betty Van Dyck, die opkomt voor Groen in Hoboken, vindt dat de veiligheid van de fietsers prioriteit moet krijgen op het comfort van autogebruikers. “Wanneer ik met mijn kleinkinderen naar school fiets, hou ik vaak mijn hart vast. Veel ouders schakelen uit angst over op de wagen, wat het probleem natuurlijk alleen nog groter maakt.”

Volgens Van Dyck moet er geïnvesteerd worden in de fietsinfrastructuur en moet er op bepaalde plaatsen, vooral aan scholen, gekeken worden naar de verkeerscirculatie. “Neem nu de Pauwenlaan, waar een kleuter- en lagere school is. Dat is een heel smalle straat waar wagens in twee richtingen door mogen. Daar een eenrichtingsstraat van maken, zou al heel veel oplossen.”

Verkiezingsnieuws