Njet voor Rijkerooi

Print
Kontich -

Het schepencollege heeft de vergunningsaanvraag voor het groepswoningbouwproject Rijkerooi in de Reepkenslei geweigerd. Tegen het private woonerf met 42 wooneenheden en een polyvalente ruimte was vanuit de buurt en de oppositie veel protest gerezen. Ook het schepencollege stelt dat het project niet strookt met de ruimtelijke visie.

“De gronden liggen grotendeels buiten het grootstedelijk gebied Antwerpen. Het lijkt ons niet zinvol om nu nog in te zetten op woonuitbreiding in buitengebied. De komende twintig jaar dienen zich nog genoeg mogelijkheden aan voor renovatie en het aansnijden van percelen in het grootstedelijk gebied”, zegt schepen van Ruimtelijke Ontwikkeling Wim Annaert (Dorpslijst Sander).

Het dossier ligt nu bij de deputatie van de provincie om er uitspraak over te doen. “We hopen dat zij de logica en visie volgen die ook Ruimtelijk Vlaanderen vooropstelt om in de eerste plaats aan kernversterking te doen”, stelt de schepen.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio