Verkiezingen 2018 - Putte

© rr

N-VA-campagne

“Gemeente verdient een groene long in het centrum”

Een groene long in Putte. Dat is een van de punten die N-VA Putte naar voren schuift tijdens de verkiezingscampagne. De ideeën zijn al vrij concreet. “We schieten niet met losse flodders”, klinkt het.

Schepen van Milieu Jeroen De Cuyper en schepen van Ruimtelijke Ordening Peter De Vooght pleiten voor een bosrijk wandelgebied nabij het centrum. “We vinden het belangrijk dat onze dorpskernen groenvoorzieningen op wandelafstand hebben”, zegt De Vooght. “In Grasheide hebben we dat intussen vastgelegd in het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan. In Beerzel heb je natuurgebied Beerzelberg en ook in de kern van Peulis zit je vrij snel in het groen. Daarom pleiten we nog voor een groengebied nabij het centrum van Putte.”

De schepenen zien een geschikte locatie achter het Lijsternest. “Daar heeft het OCMW meerdere hectaren grond in zijn bezit. Na overleg met de buurtbewoners en de bewerkers van de betrokken landbouwgronden, zou de bebossing en de aanleg van wandelpaden kunnen starten. Deze plek is zowel toegankelijk via de Bredestraat, de Mechelbaan als de Lierbaan en kan dus door veel inwoners dagelijks gebruikt worden.”

De schepenen wijzen erop dat de ontwikkeling van zo’n groengebied ideaal is om boscompensaties in de eigen gemeente te houden. “De gelden die projectontwikkelaars betalen als ze in onze gemeente bomen rooien, kunnen terugvloeien naar onze eigen gemeente”, stelt De Vooght. “Vaak gebeurt het dat deze middelen worden toegewezen aan andere gemeentes wegens gebrek aan beschikbare grond om te bebossen. Met dit voorstel betalen projectontwikkelaars dus mee aan meer groen in de kern.”

Verkiezingsnieuws