© Hollandse Hoogte

Luchtvervuiling kan je dommer maken

Chronische blootstelling aan luchtvervuiling kan de intelligentie aantasten. Dat blijkt uit een studie van de Amerikaanse Yale University en de universiteit van Peking bij 20.000 mensen in China. Volgens de onderzoekers vergroot de impact met de leeftijd, en zijn vooral lager opgeleide mannen het slachtoffer.

De onderzoekers namen vier jaar lang de reken- en verbale vaardigheden van 20.000 Chinezen onder de loep. De deelnemers moesten geregeld een gestandaardiseerde test afleggen met 24 wiskundevragen en 34 woordherkenningsvragen.

Hoe meer stoffen als zwaveldioxide, stikstofdioxide en andere kleine vervuilende deeltjes de deelnemers dagelijks inademden, hoe lager de testresultaten. Een oorzaak-gevolgrelatie is daarmee nog niet bewezen, maar dat er een link is tussen vervuiling en lagere testscores, staat wel vast.

Depressie

De onderzoekers zagen de resultaten nog verslechteren met de leeftijd. Het effect van luchtvervuiling op de verbale testen was groter voor ouderen. De onderzoekers leggen daarbij de link naar de ontwikkeling van Alzheimer en andere vormen van dementie. Oudere laagopgeleide mannen zijn het grootste slachtoffer, blijkt uit de studie. De onderzoekers vermoeden dat dit komt omdat lager opgeleiden vaker in de buitenlucht werken.

De minuscule vervuilende deeltjes zouden volgens de studie rechtstreeks in het brein terechtkomen en daar een impact hebben op de chemische reacties in verschillende hersendelen. Sommige zouden ook een psychologische impact kunnen hebben, en bijvoorbeeld een rol spelen in het ontwikkelen van een depressie.

Steden

De grote steden in China horen bij de meest vervuilde ter wereld, maar volgens de universiteiten zijn de resultaten relevant voor bijna alle inwoners van steden wereldwijd: meer dan tachtig procent van hen ademt onveilige hoeveelheden luchtvervuiling in.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waren in 2016 meer dan vier miljoen sterfgevallen wereldwijd veroorzaakt door luchtvervuiling. Meer dan negen op de tien mensen leven in regio’s waar de luchtkwaliteit niet voldoet aan de WHO-richtlijnen.

Nu in het nieuws