Dichter op elkaar wonen om groen te behouden in Sint-Niklaas

De nieuwe studie beveelt aan om dichter op elkaar te wonen. Foto: mgb

Dichter op elkaar wonen om groen te behouden in Sint-Niklaas

Sint-Niklaas -

Woonuitbreidingsgebieden voorlopig niet ontwikkelen door de bestaande woongebieden te verdichten: dat lijkt de belangrijkste tendens in de woonbeleidsstudie die de gemeenteraad goedkeurde.

Het huidige stedelijk gebied verdichten om de bestaande open ruimte te vrijwaren, dat lijkt de essentie van de nieuwe woonbeleidsstudie. Het lijvige document is een studie en geen plan, zoals het oorspronkelijk ...

Meest gelezen GVA+

Sport

DOEN!