Verkiezingen 2018 - Deurne

Mieke Vogels en Meyrem Almaci mee op lijst Groen in Deurne

Print
Deurne -

Groen Deurne heeft haar volledige lijst klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Lijsttrekker Karen Maes was al bekend, net als de volgende zes in de rij. Maar nu zijn ook de nieuwe namen voorgesteld, op het districtshuis in Deurne. Zo zullen GroenPlus-voorzitter en voormalig minister Mieke Vogels en Groen-voorzitter Meyrem Almaci de lijst steunen.

Mathijs Post, de tweede op de kieslijst, pleit voor meer ondersteuning van de Deurnese jeugd, onder meer door het invoeren van een burgerbegroting in Antwerpen. Er leeft erg veel, maar het loopt vaak vast in de ideeën”, zegt Post. “Als district willen we een hefboom zijn, en daar kan de burgerbegroting aan bijdragen.”

Ook op vlak van groene ruimte en klimaat komt Groen Deurne met voorstellen. “We willen dat elke Deurnenaar vanuit zijn raam zicht heeft op groen”, zegt Post. “Op lokaal niveau moeten we aan de slag gaan, bijvoorbeeld door linnen zakjes te verdelen in plaats van plastic zakken. Dat is erg lokaal, maar ook noodzakelijk willen we in 2050 volledig klimaatneutraal zijn.

Tony Blockx (11de plaats) is een van de nieuwelingen. Hij zal zich toespitsen op armoede. “Het is belangrijk om voortdurend die kracht, hoop en kansen van mensen te zien”, zegt Blockx. “Daarom willen we met Groen een sterke inspraak, die van onderuit mee bouwt aan een beleid in Deurne waar iedereen mee is. We willen dan ook een armoedetoets invoeren, ook op lokaal niveau. Met een talentenbank kunnen we mensen samenbrengen en hen in contact brengen met organisaties of bedrijven. Ook mensen zonder diploma moeten we aan een job helpen. Er zijn veel verborgen talenten en die moeten we meer in de picture zetten.”

Op de 20ste plaatst staat Chris Bekaert. Zij is medewerker bij Gruunrant, en is de bezieler van Groen Eksterlaar, een actiegroep om de groene ruimte in Eksterlaar te behouden. “Deurne groener en netter maken ter bescherming van onze longen, tegen stress en een somber gemoed, daar wil ik graag aan bijdragen”, aldus Bekaert. “Groene, open ruimte is niet enkel belangrijk voor de luchtkwaliteit. Groen zet mensen in beweging en dat is minstens even belangrijk.”

Verkiezingsnieuws