Dossier aangeboden door Provincie Antwerpen

© provincie antwerpen

© provincie antwerpen

1 / 2

Het provinciaal onderwijs? Dat is geweldig!

In deze aflevering van Geweldig! ontdekt Dimitri het provinciaal onderwijs. Van voeding tot houtbewerking, van kelner tot muziekinstrumentenbouwer, van automechanieker tot kok, van dag- tot avondonderwijs, voor jongeren én voor volwassenen ...

Dossier aangeboden door Provincie Antwerpen.

Dimitri valt van de ene verbazing in de andere. Ongelooflijk toch wat je allemaal kan leren en worden in de provinciale scholen. En … fantastisch ook hoe de provincie deze richtingen zeer betaalbaar houdt dankzij een maximumfactuur. Loop mee met Dimitri door onze scholen. Provinciaal onderwijs? Dat is geweldig!Ontdek het volledige aanbod van het provinciaal onderwijs.

De provincie, jouw streekmotor

De provincie Antwerpen is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen zijn we groot genoeg om veel te doen en toch klein genoeg om veel te betekenen. De kracht van de provincie is dat ze over de gemeentegrenzen heen zowel trekker als coördinator kan zijn. Want samen met 70 gemeenten, bedrijven en organisaties werken we aan een streek waar het goed leven is. We nemen initiatieven voor een betere mobiliteit of een duurzame ruimtelijke planning, voor een zorgzaam beheer van waterlopen of voor een sterke economie. We innoveren in de landbouw, we bewaren het erfgoed, onderhouden recreatiedomeinen en groenparken en bouwen fiets- en wandelnetwerken uit, … Kortom: we zetten samen dingen op en creëren ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is. Dat maakt van de provincie Antwerpen een stille, maar straffe streekmotor. Een drijvende kracht, een onmisbaar onderdeel voor een goede samenwerking, met het vermogen om zaken op gang te brengen of te versnellen. Geweldig! Toch?

Ontdek meer over de provincie Antwerpen, jouw streekmotor.

Ontdek 70 projecten van de provincie in 70 gemeenten. Klik hier »